30.9.2021

Tieran palvelualusta on nyt Tiera Digius

Kuntien Tieran lanseeraama Tiera Digius on innovatiivinen alusta kuntien ja hyvinvointialueiden palveluketjujen digitalisoimiseen ja ennakoivan tietojohtamisen mahdollistamiseen. Tieran tavoitteena on palvelualustan avulla mahdollistaa kuntien ja muodostuvien hyvinvointialueiden palveluprosessien ja asiakaskokemuksen parantaminen. 

“Kun tieto saadaan heti alkumetreiltä saakka digitalisoitua, onnistuu myös asiakas- ja palveluohjaus paremmin, kun asiakkaan tilanne saadaan asiakaspalvelutilanteessa kokonaisuutena selville. Palveluprosessista kerättyä tietoa on entistä helpompi käyttää kuntien ja uusien hyvinvointialueiden operatiivisessa ja strategisessa johtamisessa”, kertoo Tieran kehitysjohtaja Sari Koljonen.

Tiera Digius sisältää kyvykkyydet digitaaliseen tiedonkeruuseen, palveluprosessien automatisointiin, järjestelmien välisten rajapintojen tekemiseen sekä suomi.fi -palvelut.  

Kyvykkyyksien avulla kuntalaisille voidaan tarjota sähköistä asiointia, johon voi kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuspaikan hakeminen, hoitotarviketilaus, kirjastokorttihakemus tai tonttitarjouksen antamiseen liittyvät palveluprosessit. Asiakas- ja palveluohjaukseen saadaan nopeasti kyvykkyyttä ensivaiheen ohjaukseen, viestintään sekä tiedottamiseen. 

Tiera Digius vie kohti innovatiivista, alustapohjaista tapaa ajatella ja toimia. Sen avulla mahdollistetaan hyvä asiakaskokemus kuntatoimijoiden ja palveluntuottajien kanssa asiointiin. 

“Kun kunnan tai uuden hyvinvointialueen palvelut toimivat yhden luukun periaatteella, kuntalainen ei joudu enää opettelemaan useita eri järjestelmiä, kertomaan samoja asioita useassa eri paikassa täyttäen välillä paperisia lomakkeita ja välillä verkkolomakkeita. Tiera Digius tarjoaa tietoturvallisen ratkaisun, jossa näkymä on asiakkaalle ja hyvinvointialueen tai kunnan työntekijälle yhdenmukainen toimialasta riippumatta. Lisäksi asiakkaan tiedot kulkevat jouhevasti palvelusta toiseen. Näin kaikkien työ vähenee”, kuvaa Sari Koljonen Tieralta. 

Pidemmällä tähtäimellä Digius mahdollistaa laajemman asiakas- ja palveluohjauksen asiakassegmenttien avulla sekä kysynnän ennustamisen paremmin. 

“Tiera Digiuksen avulla rakennamme Tierassa omistaja-asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ratkaisuja kuntalaisten, kuntaorganisaatioiden työntekijöiden ja kunta- sekä hyvinvointialueiden päättäjien elämän helpottamiseksi. Tuomme valtakunnallisesti parhaat digitaaliset ratkaisut ja palvelut jokaisen kunnan ja kuntalaisen ulottuville. Tietojohtamisen keinoin autamme kuntapäättäjiä tunnistamaan ja ennakoimaan kunnan muuttuvat tarpeet ja vastaamaan niihin innovatiivisella jatkuvan kehittämisen mallilla. Tiera Digiuksen digimatkalla mukana olevana kuntana olet mukana edelläkävijöiden joukossa”, summaa Koljonen. 

Lisätietoja: 

Jouni Kilpi

Liiketoimintajohtaja, Omat ratkaisut

Tieran asiakasvastaavien yhteystiedot