tammikuu 2022

Digiuksen tuotteistetut palvelut nopeuttavat kuntien digitalisaatiota

Tiera Digius on palvelualusta, jonka avulla kuntatoimijat saavat digitalisoitua palveluitaan nopeasti juuri itselleen sopivalla tavalla.

Monissa kunnissa palveluita haetaan ja tietoja liikutetaan yhä lukuisten erilaisten ohjelmistojen, liitteiden ja yhteydenpitokanavien avulla. Kokonaisnäkymää kuntalaisen tilaamiin tai saamiin palveluihin on tällöin vaikea hahmottaa. Kuntien odotetaan kuitenkin tarjoavan asukkailleen mahdollisuuden sähköiseen asiointiin valtiovarainministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti jo vuonna 2022. Tiera Digius mahdollistaa kunnille nopean ja sujuvan siirtymän sähköisten palveluiden toteutukseen. 

“Digius tarjoaa kuntalaisen asiointiin palvelun, jonka kautta kuntalainen pystyy tekemään hakemuksia, ilmoituksia ja palvelupyyntöjä sekä saamaan tietoa kunnan palveluista. Se mahdollistaa monien eri yhteydenpitokanavien sijasta yhden luukun mallin ja helpottaa niin kuntalaisen kuin kunnan työntekijän arkea”, sanoo Sari Koljonen, Tieran kehitysjohtaja.  

Jouni Kilpi

Liiketoimintajohtaja, Omat ratkaisut

Tiera Digius yhdistyy saumattomasti kunnan olemassa oleviin järjestelmiin ja tarjoaa kuntalaiselle ja kunnan työntekijöille alustan ja kokonaisnäkymän kuntalaisten palveluihin. Se on myös kunnan yhteistyökumppaneille ja palvelutuottajille alusta palveluiden tarjoamiselle. 

“Tiera Digiuksen avulla voidaan tehdä integraatioita ja yhdenmukaisia käyttöliittymiä palveluihin. Se lisää prosessien ja päätöksenteon automaatiota. Digiuksen käyttöönotto uudistaa myös tapaa ajatella ja toimia kunnassa, kun prosesseja kehitetään”, kertoo Milla Rosenström, Tiera Digiuksen johtava tuotepäällikkö. 

Tavoitteena on parempi palvelukokemus kunnan asukkaille ja tehokkaat tavat toimia kunnan ammattilaisille. Tavoitteita ei saavuteta, jos kuntapalveluihin tuodaan vain lisää erilaisia irrallisia ohjelmistoja ja ohjelmistopohjaisia palveluita. 

Tuotteistetut digipalvelut syntyvät yhdessä kehittämällä 

Tiera Digiuksen palveluita kehitetään aina yhdessä Tieran omistaja-asiakkaiden kanssa heidän omat mutta myös valtakunnalliset tarpeet huomioiden. Näin saadaan tehtyä palveluita, jotka vastaavat mahdollisimman monen kuntatoimijan tarpeisiin. 

“Parhaimman hyödyn Tiera Digiuksesta saa, jos useat kunnat kehittävät yhdessä palveluita, jotka otetaan käyttöön monessa paikkaa. Se tuo kustannustehokkuutta ja yhdistää kuntakentän toimintatapoja”, sanoo Milla Rosenström

Palveluiden teknisestä käyttöönotosta vastaavat Tieran asiantuntijat, jotka kouluttavat samalla palveluiden käyttäjät. Kunnan työntekijöiden ei tarvitse näin ollen huolehtia teknisistä yksityiskohdista. Palvelut saadaan sovitettua kunnan käytäntöihin ja tekniseen ympäristöön. Käyttöönotto koulutuksineen vie muutamia kuukausia.  

Kunnalle Tiera Digiuksen käyttöönotto merkitsee ennen kaikkea muutosjohtamista kohti palveluiden digitalisaatiota niin työntekijöiden kuin kuntalaistenkin osalta. 

Digitaalinen asiointipalvelu helpottaa kunnan asukkaan ja työntekijän arkea 

Yksi Tiera Digiuksen tuotteistettuja palveluita on digitaalinen asiointipalvelu, jonka avulla kuntalaisen on mahdollista tehdä palvelupyyntöjä kunnalle. 

“Asiointipalveluun kirjautunut kuntalainen näkee listauksen palveluista, joita hänelle on tarjolla. Hän voi tehdä siellä myös erilaisia palvelupyyntöjä. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla vaikka ilmoitus rikkinäisestä katulyhdystä. Vaativampi prosessi voi olla esimerkiksi oppilaaksiotto, johon sisältyy monia eri aliprosesseja. Molemmat tapahtuvat kuitenkin samassa asiointipalvelussa, saman kirjautumisen alla”, Milla Rosenström kuvailee. 

Asiointipalvelun tukena on avoimen lähdekoodin alustan kanssa tehtyjä palveluita, joita voidaan ottaa tarpeen mukaan käyttöön. Palvelu pitää sisällään muun muassa digitaalisen tiedonkeruupalvelun, työjonopalvelun sekä suomi.fi-palvelut. Asiakaskohtaisesti voidaan tehdä integraatioita esimerkiksi HR-järjestelmään tai taloushallinnon palveluihin. 

Palveluiden avulla palvelupyynnöt ohjautuvat asiointipalvelussa oikeille toimialoille ja käsittelijöille, joilla on asianmukaiset valtuudet käsitellä pyyntöjä tietoturvallisesti. Työntekijöille on näkymä, jossa voi hallita ja seurata työjonoja, niiden prioriteetteja sekä edistymistä. Raportointipalvelut ovat työn tukena. 

“Digitaalinen asiointipalvelu yhdenmukaistaa, selkeyttää ja nopeuttaa kuntalaisten asiointia ja antaa paremman näkymän kuntalaisen kokonaistilanteeseen. Yhden luukun periaate helpottaa asioimista ja mahdollistaa sen 24/7. Samalla päästään eroon monen eri yhteydenottokanavan sekavuudesta”, Sari Koljonen sanoo. 

Tiera Digiuksen tuotteistetut palvelut ovat tukena myös tulevilla hyvinvointialueilla. Esimerkiksi jo nyt Tampereen kaupungilla on käytössä palvelu, jossa on Socialan kautta kerätty alueen sote-alan palveluita tarjoavia yrityksiä kuntalaisten tueksi. Palvelu helpottaa asiakasohjausta, kun nähdään mitä kaikkia palveluita alueella on tarjolla kuntalaisille mielenterveyspalveluista suunterveyden palveluihin. Palveluista nähtävien tietojen kattavuutta kehitetään lähitulevaisuudessa.