1.11.2021

Fem välfärdsområden blir ägare till Tiera

Välfärdsområdena Västra Nyland, Vanda och Kervo, Lappland, Norra Österbotten och Södra Österbotten har anslutit sig som ägare till Kommunernas Tiera Ab. Inhouse-bolagets färdiga tjänster och konkurrensutsatta lösningar är ett viktigt hjälpmedel i förberedelserna av välfärdsområdena under 2022.


De välfärdsområden som gått med i Tiera har en befolkningstäckning på 1,5 miljoner invånare. Tre av fem hör till de största välfärdsområdena

– Norra Österbottens välfärdsområde är splittrat och flera IKT-företag – däribland Tiera – är partner till de kommuner och samkommuner som bildar området. Det är viktigt för planeringen av välfärdsområdet och för en störningsfri start av verksamheten att vi har ett omfattande samarbete med inhouse-partner och andra intressenter. Därför var det klart att vi vill se till att samarbetet med Tiera fortsätter så smidigt som möjligt, säger Ilkka Haataja, IKT-ansvarig föredragande för Norra Österbottens välfärdsområde.

Ägarskap i Tiera stödjer ett snabbt byggande av välfärdsområdet

Kuntien Tiera Oy är ett inhouse-bolag och samhälleligt företag som ägs av mer än 355 ägarkunder. Ägarna har en befolkningstäckning på 4,5 miljoner invånare, vilket gör företaget till det största inhouse-bolaget i Finland när det gäller ägarbasen. Verksamhet på riksnivå är centralt för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Tieras bolagsordning gör det möjligt för alla välfärdsområden att ansluta sig flexibelt.

– Vi är ett riksomfattande bolag för IKT-tjänster. Våra omfattande IKT-tjänster, digitala plattformar och branschtillämpningar är tillgängliga för alla våra ägare. Tieras ägarskap och färdiga tjänster, konkurrensutsatta lösningar och vår branschkompetens stödjer ett snabbt byggande av välfärdsområdena, säger Jyrki Halttunen, verkställande direktör för Tiera.

Priset för Tiera-ägandet bestäms utifrån driftskostnaderna för välfärdsområdet under innevarande år. Ägarbeslutet bör därför fattas så snart som möjligt redan innan den egentliga verksamheten inleds.

Användning av befintliga lösningar möjliggör kontinuitet i verksamhet och tjänster

De nya välfärdsområdena måste erbjuda sina invånare social- och hälsovårdstjänster av hög kvalitet. För att kunna tillhandahålla kundorienterade och likvärdiga välfärdstjänster behövs också digitala tjänster som stödjer yrkespersoner och invånare för att säkerställa effektivitet inom ett brett kundområde. Effektiviteten kommer först och främst från förebyggande, aktuella och aktiva åtgärder. Tiera hjälper välfärdsområdena att tillhandahålla bättre service till invånarna. Detta möjliggörs av de redan konkurrensutsatta tjänsterna samt Tieras egen och partnernätverkets expertis inom social- och hälsovårdssektorn.

– Vi stöder starkt uppstarten av välfärdsområdenas verksamhet och vi har en bred kompetens i att organisera tjänster som behövs inom välfärdsområdet. I synnerhet stöds välfärdsområdenas uppgifter av de nyligen konkurrensutsatta Fjärrtjänsterna, som kan användas för att avsevärt påverka tillgången på tjänster i området, tillägger Halttunen.

Andra tjänster som stödjer tillgängligheten, jämlikheten och effektiviteten i tjänsterna är bland annat Tiera Mobil Hemtjänst och Elektronisk dörröppning, Tiera Optima samt Systemet för servicesedlar och inköpstjänst.

– De tjänster som redan används inom dessa områden möjliggör en sömlös kontinuitet i social- och hälsovårdsverksamheten, säger Halttunen.

Mer information:


Jyrki Halttunen
Verkställande direktör, Kommunernas Tiera Ab
045 888 7220 / jyrki.halttunen@tiera.fi