11.11.2021

Tieran Etäpalvelut -kilpailutus on ratkennut tukemaan hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta

Kuntien Tiera ja VideoVisit Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Tieran Etäpalveluista. Hankinnan tavoitteena on saada Tieran omistaja-asiakkaiden käyttöön kustannustehokas, palveluiden saatavuuden tavoitetilaa tukeva SaaS-palvelu.

Tieran Etäpalvelut on laaja kokonaisuus, joka tukee julkisten palveluiden saatavuutta. Tieran asiakasomistajille suunnattu Etäpalvelut, joka kulkee nimellä Tiera Elli, on helppokäyttöinen ja toimintaa tukeva SaaS-palvelu mahdollistaen julkiselle palveluntuottajalle etäpalveluiden järjestämisen.

”Käynnissä olevan Sote-uudistuksen myötä etänä tuotettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden merkitys korostuu entisestään. Yhteistyö Kuntien Tieran kanssa tukee hyvinvointialueiden palveluiden saatavuutta sekä turvallista kotona asumista. Olemme yhteistyöstä Tieran kanssa erittäin innoissamme.”, taustoittaa VideoVisitin strategisista kumppanuuksista vastaava Juhana Ojala.

Tieran Pauli Päivärinta ja VideoVisitin Juhana Ojala ovat tyytyväisiä yhteistyöhön.

Tiera Elli etäpalvelukokonaisuuden avulla on mahdollista tukea turvallista kotona asumista sekä palveluiden saatavuutta kotiin. Palvelun eri osa-alueet tuottavat ammattilaiselle selkeän kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta ja ammattilainen näkee käyttöliittymästään reaaliaikaista tietoa asiakkaasta; kuten hyvinvointi- ja turvarannekkeen tuottamaa tietoa, joka kertoo asiakkaan aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista. 

”Tiera Ellin avulla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottaa palveluita siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti ja, että palvelut ovat helposti saavutettavissa”, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Kati Penttilä.

Etäpalvelukokonaisuus mahdollistaa esimerkiksi lääkärissä tai muissa palveluissa asioinnin chat- ja videoyhteyksin. Ammattilaisen on mahdollista ottaa asiakas vastaan etäpalveluiden chat-vastaanotolle tai suojattuun videovastaanottoon. Tukena toimii palvelukokonaisuuden mahdollisuus ammattilaisten väliseen etäkonsultaatioon. Etäpalveluiden avulla sujuvat myös etänä tehtävät kotiin vietävien palveluiden asiakaskäynnit kuten lääkkeenhoidon toteutumisen valvominen videon välityksellä. Lisäksi Tiera Ellin hyvinvointi- ja turvaranneke tukee turvallista kotona asumista. Vivago Oy:n toimittama laite välittää tietoa hoitavalle ammattilaiselle asiakkaan aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista.

”Valmiiksi kilpailutettu palvelu on tarjolla asiakkaillemme vuoden 2022 alussa. Tiera järjestää aiheesta useita webinaareja, joissa kerromme lisää palvelukokonaisuuden merkityksestä hyvinvointipalveluiden kokonaisuuteen, jota Tiera tarjoaa hyvinvointialueille kuntalaisten tueksi”, summaa Penttilä.

Lisätietoja:

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut

Maare Paljakka
Palvelukoordinaattori, Hyvinvointipalvelut
Kuntien Tiera Oy

maare.paljakka(@)tiera.fi

Tieran asiakasvastaavien yhteystiedot