Ett servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning stödjer ledningen av landskapet i Päijänne-Tavastland

Debatten om landskapens stödtjänster är livlig bland allmänheten. I Päijänne-Tavastland är förändringen däremot redan på god väg. Som pionjär är välfärdskoncernen ett föredöme för andra aktörer inom social- och hälsovården genom att lägga ut sina tjänster för ekonomisk förvaltning på Provincia, landskapets inhouse-företag för ekonomi- och personalförvaltning. Samtidigt är PHHYKY den första social- och hälsovårdsaktören på landskapsnivå som utnyttjar Tieras gemensamma resursplaneringstjänst för kommuner.

Beslut om utläggning

Vid årsskiftet beslutade Päijät-Häme välfärdskoncern (PHHYKY) att lägga ut sin ekonomiförvaltning till inhouse-företaget Provincia Oy som är verksamt i området. Samtidigt introducerade koncernen delsystemen för ekonomiplanering och ekonomiförvaltning i Tieras  resursplaneringstjänst .

– Provincia fungerar som landskapet Päijänne-Tavastlands servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning, som tidigare har ansvarat för bl.a. ekonomi- och personalförvaltningens tjänster i Lahtis stad. Provincia har länge utnyttjat den gemensamma Tiera ERP-resursplaneringstjänsten för kommuner och vårt samarbete är nära. Nu kan också Päijät-Häme välfärdskoncern dra nytta av fördelarna med vår genuina och moderna resursplaneringstjänst, säger Vesa Heinälä, chef för Tiera .

Förberedelser säkerställer högklassiga tjänster

Välfärdskoncernen och dess styrelse har åtagit sig att utveckla Provincia till ett starkt servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning i provinsen, det vill säga ett så kallat TAHE-företag. Detta kommer att hjälpa PHHYKY att i god tid förbereda sig för social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Koncernen anser att en centralisering av tjänsterna bättre kan säkerställa högklassiga tjänster och önskad kostnadseffektivitet. De stödtjänster som centraliseras till in-house-företaget kommer att frigöra koncernens resurser för lednings- och utvecklingsarbete.

– Vi vill vara genuint och starkt involverade i våra kunders mål att optimera kvaliteten och kostnadsnivån i ekonomiförvaltningen. Provincias servicecenter kan erbjuda stordriftsfördelar och möjliggöra en smidig regional utveckling. För detta ändamål har vi erforderliga experter, testade verksamhetsmodeller och rätt system och partner, säger Ulla Kukkonen, verkställande direktör för Provincia Oy .

– Vårt samarbete med Tiera har varit okomplicerat och effektivt. Vårt mål har varit att samarbeta väl i projekt där det ibland har funnits snäva tidsramar, för att inte tala om en strikt budgetövervakning. Här har vi uppnått goda resultat och vidareutvecklat vår samarbetsmodell, fortsätter Kukkonen.

Kommunernas inhouse-företag har beredskap att tillhandahålla de nödvändiga TAHE-tjänsterna i landskapen

I landskapsförberedelserna tar man igen den stränga tidtabellen. De färdiga lösningarna från kommunala in-house-företag som Provincia och Tiera hjälper till. In-house-företagen har beredskap att tillhandahålla de nödvändiga TAHE-tjänsterna i landskapen.

– Ett landskap är en omfattande funktionell enhet, som ur alla synvinklar ställer nya krav på ledningen. Det behövs ett resursplaneringssystem som stödjer ledning och kontroll av landskapets kärnfunktioner. Ett äkta resursplaneringssystem fungerar också som ett TAHE-system och Tiera ERP är en färdig lösning för detta behov, säger Vesa Heinälä.

Läs mer om den konkreta framstegsmodellen för uppbyggnaden av landskapets stödtjänster och fördelarna med kommunernas gemensamma resursplanering.