Tiera Helmi

Tehostaa kotiin annettavien palveluiden hallintaa ja suunnittelua

Tiera Helmi on kotiin annettaviin palveluihin tarkoitettu, SaaS-palveluna toimitettava asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka on erityisesti hyvinvointialueiden tarpeisiin ja vaatimuksiin soveltuva kilpailutettu palvelukokonaisuus. Se helpottaa kotiin annettavien palvelujen arkea ja resurssien hallintaa niin kentällä kuin hallinnossa.

Tiera Helmi mahdollistaa järjestelmän käytön kotihoidon lisäksi muillakin Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualoilla.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu:

 • Toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla koordinoidaan tehokkaasti ja reaaliaikaisesti palveluja, asiakaskäyntejä sekä asiakastietoja. Järjestelmään kuuluvat lisäksi tilastointiin, kirjaamiseen, raportointiin ja muutostenhallintaan liittyvät osiot.
 • Optimointityökalut käyntien suunnitteluun
 • Omaisviestintä tukee tietoturvallisena ratkaisuna yhteydenpitoa asiakkaiden omaisten sekä hoitohenkilökunnan välillä. Palvelun avulla ammattilaiselta välittyy tietoa omaiselle. Omaisviestintä on palvelun sisäinen viestintä muun viestinnän osana.
  • Asiakastietojärjestelmä
  • Palvelunhallinta
  • Service Desk -asiakastuki
 • Integaatiot eri järjestelmistä
 • Lisäpalveluna hankittava Pääkäyttäjäpalvelu tukien operatiivisen tason toimintaa, organisointia sekä ammattilaisten tukemista arjessa.

Toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä sisältää mobiili- ja työpöytäsovelluksen, keskitetyn työnjaon sekä mahdollisuudet toiminnan koordinointiin, realistiseen tiedonkulkuun, käyntien suunnitteluun ja optimointiin, omaisviestintään sekä tilastointiin ja raportointiin.

Tiera Helmi kulkee ammattilaisen mukana mobiililaitteella asiakkaan luokse. Tiedon kirjaaminen on reaaliaikaista ja helppoa tehostaen arjen työn hallintaa, tiedonkulkua ja mahdollistaa ennen kaikkea palvelukokonaisuuden johtamisen ja systemaattisen seurannan. Palvelua voi käyttää kaikissa kotiin annettavissa palveluissa palvelualasta riippumatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri palvelualoille, joissa tarvitaan asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmää, tarjottava kokonaisuus sisältää myös keskitetyn palvelunhallinnan ja kattavan Service Desk -tuen. Erillispalveluna tilattava pääkäyttäjäpalvelu tukee ja auttaa asiakkaitamme palvelun kehittymisessä ja tehokkaassa käytössä

 

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut

Asiakkaidemme tarinoita

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP vähensi työmäärää ja paransi palvelua Kainuun sotessa

Kainuun sotessa ostopalvelujen järjestämisen sujuvuutta on lisännyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOPin käyttöönotto. Hyväksi koetun PSOPin…

Vire-verkkovalmennuksella työhyvinvointiin lisävirtaa

Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa laadittiin Kainuun Soten henkilöstölle Vire-verkkovalmennus. Valmennuksen tavoitteena oli kokeilla virtuaalista valmennusta hyvinvoinnin tukimuotona, tukea työntekijöiden omaa hyvinvoinnin edistämistä, tarjota tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista ja hyvinvoinnin ja työn yhteydestä sekä pilotoida Tiera Vire-sovellusta henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen välineenä.

Kotihoidon reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmä vapauttaa aikaa asiakastyölle

Porvoon kotihoito otti Tiera Mobiili kotihoito -toiminnanohjauspalvelun käyttöön asteittain aloittaen syyskuussa 2014. – Halusimme ratkaisun,…

Essote loi yhtenäisen kotihoidon toimintamallin Mobiili kotihoidolla

Essote yhdisti Etelä-Savon kotihoitojärjestelmät ja otti käyttöön yhteisen toimintamallin hyödyntäen Tieran Mobiili kotihoito -palvelua.

Oulun kaupungin kotihoitopalveluihin sujuvuutta Tieran Sähköisen ovenavauksen avulla

Sähköinen ovenavaus on kuntien ja kaupunkien käyttöön räätälöity lukitusjärjestelmä. Vuonna 2018 Oulun kaupunki investoi avaimettomaan…

Ajankohtaisia julkaisuja

Kuntajohtajapäivät 2024

Tiera Kyberturvapalveluiden asiakaspäivä

Älyllisen hyvä päivä