Tehokas ja tuloksellinen taloussuunnittelu vaatii kykyä analysoida sekä mennyttä, nykyisyyttä että tulevaa. Tieran SAP-pohjainen taloussuunnitteluratkaisu on kehitetty kuntien ja kaupunkien taloussuunnittelun tarpeisiin ja tarjoaa tehokkaan työkalun sen toteuttamiseen.

Tieran SAP BPC -taloussuunnitteluratkaisulla mahdollistetaan kuntaorganisaatioiden talouden suunnittelu- ja ennusteprosessien läpivienti tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Ratkaisuun on toteutettu tuloslaskelman, investointien, käyttöomaisuuden ja rahoituslaskelmien budjetoinnin lisäksi kattavat ennustemahdollisuudet. BPC-ratkaisussa on lisäksi moduuli, jolla voidaan toteuttaa henkilöstösuunnittelu. Suunnittelutoiminnallisuuksien lisäksi järjestelmä tarjoaa edistyneet ad-hoc raportointi- ja analysointitoiminnallisuudet.

Tieran taloussuunnitteluratkaisu ei ole SAP-sidonnainen, vaan se voidaan asentaa myös ympäristöihin, joissa taloushallinto on toteutettu muilla ratkaisuilla. Ratkaisun käyttöliittymä perustuu tuttuun Exceliin, mikä edesauttaa järjestelmän omaksumista ja tuo loppukäyttäjille tutut toiminnallisuudet taloussuunnittelun käyttöön. Käytännöllisyyttä lisää myös se, että jos asiakkaalla on käytössään SAP:n taloushallinto, voidaan Tiera ERP:stä integroida suoraan taloussuunnitteluun perus- ja tapahtumatiedot, jolloin yhteisten tietojen hallinta voidaan keskittää yhteen paikkaan. Lisäksi taloussuunnittelutiedot saadaan helposti siirrettyä tietovarastoon ja sitä kautta raportoitua isolle loppukäyttäjäjoukolle. Ratkaisun edistyneet asiakastoiminnallisuudet mahdollistavat myös loppukäyttäjien omatoimisten syöttöpohjien ja raporttien helpon rakentamisen esimerkiksi erilaisten analyysien toteuttamista varten. Lisäksi työnohjaustoiminnot mahdollistavat suunnitteluprosessin valvonnan ja aikatauluttamisen.

Esimerkkejä taloussuunnittelun automatisoiduista mahdollisuuksista

  • kirjanpidon perustiedot (tili, kustannuspaikat jne.)
  • kirjanpidon toteumat
  • talousarvion siirto tietovarastoon
  • henkilöstökustannusten muodostaminen.