Hybridi-infrapalvelut

Varmista häiriötön palveluympäristö.

Asiakkaiden toimintaympäristöjen digitalisoituessa myös tarve erilaisille julkipilvi, kapasiteetti-, käyttö- ja tietoliikennepalveluille kasvaa. Tiera on kuntatoimijoiden luotettu kumppani, joka huolehtii ICT-infran ylläpidosta, vianhallinnasta, valvonnasta ja muutostarpeista.

Kuntatoimijat voivat hankkia Tieralta valmiiksi soveltuvat tarvitsemansa kapasiteetti- ja käyttöpalvelut kustannustehokkaasti ja joustavasti valtakunnallisista konesaleistamme.

Kapasiteetti- ja käyttöpalvelut auttavat varmistamaan häiriöttömän palveluympäristön. Palvelut tukevat kuntien toiminta- ja palveluympäristön muutoksia, eivätkä ne edellytä kunnalta omia investointeja tai sido resursseja. Palvelut skaalautuvat aina tarpeen mukaan ja kuluja kertyy vain varatun kapasiteetin ja käytön mukaan. Tiera vastaa toimitusketjun kaikista tasoista ja varmistaa jokaiselle kunnalle sen tarpeita vastaavan kokonaisuuden.

Hybridi-infran ammattilaiset pitävät asiakkaan puolesta huolta siitä, että monimutkaisten tietoteknisten asioiden hallinta on asiakkaalle helppoa ja huoletonta. Palveluissa kannetaan vastuu siitä, että sovitut asiat, esimerkiksi tietoturvapäivitykset, tulevat tehdyksi asianmukaisesti ja ajallaan, ja käytössä on aina tarvittava määrä kapasiteettia palveluympäristön pyörittämiseen.

Azure-, kapasiteetti- ja käyttöpalvelut

Tieran Kapasiteetti- ja käyttöpalveluiden asiantuntijat seuraavat jatkuvasti teknologista kehitystä, ja huolehtivat siitä, että tarvittavat toimenpiteet asiakkaan ympäristöön tehdään ajallaan ja tarvittavassa laajuudessa.

Asiantuntijoidemme avulla omistaja-asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia arkipäiväisistä ylläpitotehtävistä tai aikaa ja vaivaa vievistä päivityksistä, jotka sitovat resursseja muulta työltä. Ammattilaisemme tukevat asiakkaita myös tietohallinnon erilaisissa projekteissa, kuten järjestelmäkäyttöönotoissa

Tieran Tietoliikennepalvelu

Tietoliikennepalveluilla tarkoitetaan tietoliikenneverkon hallinta- ja valvontapalveluita, joiden kohteena ovat asiakkaan käytössä olevat verkon aktiivilaitteet. Palvelun kohteena ovat lähiverkon aktiivilaitteet (LAN & WLAN) ja erikseen sovittaessa myös runko- ja pääsyverkon aktiivilaitteet.

Aktiivilaitteet voivat sijaita asiakkaan, toimittajan tai kolmannen osapuolen tiloissa.
Palvelu sisältää myös valvonnan ja häiriöhallinnan toimenpiteet käytettävyyden seuraamiseksi ja palauttamiseksi.

Palvelun tuottamisen aikana Tieran Käyttötukipalvelut ovat käytettävissä yhteydenottokanavana häiriötilanteissa ja palvelupyynnöissä.

Tieran Palomuuripalvelut

Palomuuripalvelut sisältävät Toimittajan hankkiman, kansallisen palomuurialustan sekä palomuurien hallinnan ja valvonnan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Hallinta- ja valvontapalvelut huolehtivat palomuuriratkaisun toimivuudesta ja ajantasaisuudesta.
Palveluun kuuluvina standardimuutoksina tehtäväksi voidaan sopia yksittäiset palomuurien sääntömuutokset, esimerkiksi yksittäiset osoitteenmuunnokset ja VPN-käyttäjätunnuksen luominen ja hallinta.

Palvelu mahdollistaa myös palomuurien konfiguraatio- ja muiden muutostöiden tekemisen yhteisesti sovittua muutoshallintaprosessia noudattaen.

Palvelun tuottamisen aikana Tieran Käyttötukipalvelut ovat käytettävissä yhteydenottokanavana häiriö- ja palvelupyynnöissä.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Jyri Lehtonen

Liiketoimintajohtaja, ICT-ulkoistuspalvelut

Tutustu ICT-ulkoistuspalveluihin

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ikoni

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut

Tiera toimii asiakkaidensa luotettuna kumppanina ja tarjoaa monipuolisia ICT-asiantuntijapalveluita toiminnan ja palveluiden kehittämisen tueksi. Tietohallinnon asiantuntijapalvelut auttavat erityisesti kuntien tietohallinto-organisaatioiden työtä tukemalla ja kehittämällä tietohallinnon johtamiseen liittyvissä tarpeissa.

Käyttäjäpalvelut ikoni

Käyttäjäpalvelut

Työympäristöt digitalisoituvat vauhdilla. Samaan aikaan myös paikkariippumaton työ yleistyy, ja työtä tehdään digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. ICT-tukipalveluiden rooli kasvaa, kun työntekijöiden on pystyttävä hyödyntämään työvälineitä mahdollisimman tehokkaasti.

Ulkoistusten kyberturvapalvelut ikoni

Ulkoistusten kyberturvapalvelut

Kyberuhkien todennäköisyys on kasvanut merkittävästi ja hyökkäysten seuraukset voivat aiheuttaa merkittäviä ja pitkäkestoisia häiriöitä sekä taloudellisia menetyksiä. Kyberturvapalvelukokonaisuus on suunniteltu auttamaan ICT-ulkoistuspalveluasiakkaiden palveluympäristöön kohdistuvien kyberuhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä.

Hybridi-infra palvelut ikoni

Hybridi-infra palvelut

Asiakkaidemme toimintaympäristöjen digitalisoituessa myös tarve erilaisille hybridi-infran palveluille kasvaa. Tiera toimii asiakkaidensa kumppanina, joka huolehtii ICT-infran ylläpidosta, vianhallinnasta, valvonnasta ja muutostarpeista.