Käyttäjäpalvelut

Työvälineiden hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Työskentely-ympäristöt ja palvelut digitalisoituvat kuntaorganisaatioissa vauhdilla. Samaan aikaan myös paikkariippumaton työ yleistyy ja työtä tehdään digitaalisia laitteita hyödyntäen. Tarve ICT-tukipalveluille kasvaa, kun työntekijöiden on pystyttävä hyödyntämään työvälineitä mahdollisimman tehokkaasti. Jos eteen tulee ongelma, se tulisi voida ratkaista mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti

Toimivilla ja luotettavilla laitteilla on entistä suurempi merkitys, kun kuntaorganisaatioiden toiminta perustuu enenevissä määrin tietotekniikkaan, ja myös työnteon tavat muuttuvat joustavammiksi.  

Tiera Käyttötuki, lähituki ja itsepalvelu

Tieran Tukipalvelut on yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa kehitetty huolehtimaan tehokkaista ja toimintavarmoista työskentely-ympäristöistä. Kuntaorganisaatiot saavat valmiiksi kilpailutettuna Tieran tuottaman palvelun, jossa asiakkaille tarjotaan heidän tarvitsemansa tuki ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden käyttöön.

Miksi Tieran Tukipalvelut?

 • Tutkitusti kuntakentän tyytyväisimmät loppukäyttäjät (Vuonna 2024 9,4/10).
 • Monikanavainen – ICT-tuki helposti ja nopeasti saatavilla eri kanavissa
 • Ratkaisukykyinen – merkittävin osa asiakkaiden tarpeista ratkaistaan jo ensimmäisellä tukitasolla
 • Kuntatoimijoille kehitetty toimintamalli
 • Vapauttaa resursseja organisaation ydintoimintoihin
 • Tunnemme kuntaorganisaatioiden toimintaympäristön
 • Valtakunnallinen asiantuntijaverkosto lähellä asiakkaita
 • IT-palvelutuotantoon liittyvä jatkuva kehitys ja uudet palvelut
Tiera Elinkaaripalvelu ja Laitehallintapalvelu

Tiera Laitepalvelut tarjoaa kaikki kuntaorganisaatioissa tarvittavat työasemien ja laitteiden hankintaan, hallintaan ja elinkaareen liittyvät palvelut. Kaikki on tehty asiakkaille mahdollisimman helpoksi: työasemat ja laitteet saa käyttöön valmiiksi asennettuina ja niille tarjotaan myös täysi ylläpito.

Miksi Tiera Laitehallintapalvelut?

 • Käytettävissä ajantasaiset ja kuntaorganisaation tarpeita vastaavat nykyaikaiset laitteet
 • Tehokas ja ajantasainen ylläpito tuo kustannushyötyjä
 • Hyvin toimivat työkalut ovat organisaation ja liiketoiminnan menestyksen edellytys
 • Oikeat ja toimivat työkalut parantavat henkilöstön tyytyväisyyttä ja tehokkuutta
 • Palvelukokonaisuus, johon sisältyy kaikki kuntaorganisaatioissa tarvittavat työasemien ja laitteiden hankintaan, hallintaan ja elinkaareen liittyvät palvelut.
Tieran Sovellustukipalvelut

Tieran Sovellustukipalvelut auttavat kuntasovelluksien sekä eri toimialojen, kuten hallinnon, soten, opetuksen ja teknisen toimen järjestelmien ylläpidossa sekä käyttöönotoissa.

Tarjoamme kunta-asiakkaillemme myös sovelluksiin liittyviä kehitys- ja asiantuntijapalveluita. Palvelu perustuu valmiisiin prosesseihin sekä selkeään tukimalliin.

Palvelu sisältää:

 • Tietojärjestelmien ylläpito
 • Tietojärjestelmien käyttöönotot
 • Tietojärjestelmien kehitys- ja asiantuntijapalvelut

Tieran sovellustukiasiantuntijoilla on monipuolinen ja vahva kokemus nimenomaan kuntakentän sovelluksien ylläpidosta ja kehittämisestä. Tunnemme asiakkaidemme ympäristön ja autamme kuntaorganisaatioita kehittämään tietojärjestelmiä ja sovelluksia niin, että ne vastaavat toiminnan tarpeita sekä toimivat yhteen nykyarkkitehtuurin kanssa.

Tiera Mobiililaitehallinta

Tiera Mobiililaitehallinta on kuntaorganisaatioiden käyttöön suunniteltu palvelu, joka mahdollistaa mobiililaitteiden tehokkaan elinkaaren hallinnan. Tiera vastaa sopimuksessa määriteltyjen mobiililaitteiden käyttöönotoista, ylläpidosta ja päivityksistä sekä tarjoaa loppukäyttäjille heidän tarvitsemansa tuen järjestelmänhallintaratkaisun kautta.

Mobiililaitehallinnan piiriin kuuluvat iOS- ja Android-laitteet.

Miksi Tiera Mobiililaitehallinta?

 • Mahdollistaa mobiililaitteiden hallinnan
 • Tuo organisaation laitekannan näkyville, jopa yksikkö- tai toimipistekohtaisesti
 • Tehostaa laitehallintaa
 • Nopeuttaa laitteiden käyttöönottoa
 • Vapauttaa kuntaorganisaation omia resursseja ja tuo kustannussäästöjä
 • Loppu- ja pääkäyttäjätuki (itsepalveluportaali)
 • Helposti skaalautuva pilvipalvelu
 • Monipuoliset asiantuntijapalvelut
365 työympäristö

Palvelu tarjoaa tukea ja ylläpitoa Microsoftin tarjoamiin julkisen pilven M365-palveluihin, jotka on tarkoitettu viestintään ja ryhmätyöhön.​

M365-tukipalvelut tarjoavat loppukäyttäjille keskitetyn tukikanavan Käyttötuen kautta.  ​
M365-ylläpitopalvelut huolehtivat Asiakkaan M365-ympäristön ajantasaisuudesta ja tietoturvallisesta käyttökokemuksesta.​

Tiera M365 –työympäristö on Tieran tarjoama kokonaisuus, joka sisältää lisäksi​
palvelun käyttöön tarvittavat lisenssit asiakkaan valinnan mukaan​. Lisäpalveluita, kuten M365-varmistuspalvelun ja muita kumppaniratkaisuja. Lisäpalvelut varmistavat jatkossa myös Copilot-toimintoihin siirtymisen hallitusti.​

Konsultointipalveluja liittyen ympäristön kehitykseen, lisenssikonsultointiin, tietoturvaan, tietosuojaan ja uusien toimintojen käyttöönottoon​

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Jyri Lehtonen

Liiketoimintajohtaja, ICT-ulkoistuspalvelut

Tutustu ICT-ulkoistuspalveluihin

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ikoni

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut

Tiera toimii asiakkaidensa luotettuna kumppanina ja tarjoaa monipuolisia ICT-asiantuntijapalveluita toiminnan ja palveluiden kehittämisen tueksi. Tietohallinnon asiantuntijapalvelut auttavat erityisesti kuntien tietohallinto-organisaatioiden työtä tukemalla ja kehittämällä tietohallinnon johtamiseen liittyvissä tarpeissa.

Käyttäjäpalvelut ikoni

Käyttäjäpalvelut

Työympäristöt digitalisoituvat vauhdilla. Samaan aikaan myös paikkariippumaton työ yleistyy, ja työtä tehdään digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. ICT-tukipalveluiden rooli kasvaa, kun työntekijöiden on pystyttävä hyödyntämään työvälineitä mahdollisimman tehokkaasti.

Ulkoistusten kyberturvapalvelut ikoni

Ulkoistusten kyberturvapalvelut

Kyberuhkien todennäköisyys on kasvanut merkittävästi ja hyökkäysten seuraukset voivat aiheuttaa merkittäviä ja pitkäkestoisia häiriöitä sekä taloudellisia menetyksiä. Kyberturvapalvelukokonaisuus on suunniteltu auttamaan ICT-ulkoistuspalveluasiakkaiden palveluympäristöön kohdistuvien kyberuhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä.

Hybridi-infra palvelut ikoni

Hybridi-infra palvelut

Asiakkaidemme toimintaympäristöjen digitalisoituessa myös tarve erilaisille hybridi-infran palveluille kasvaa. Tiera toimii asiakkaidensa kumppanina, joka huolehtii ICT-infran ylläpidosta, vianhallinnasta, valvonnasta ja muutostarpeista.

Hyödynnä ilmainen ratkaisuesitys

Jos mietit miten ICT kannattaisi omassa organisaatiossasi järjestää, jotta voitte keskittyä aiempaa paremmin toiminnan kehittämiseen ja vaikuttavuustyöhön, hyödynnä omistaja-asiakkaillemme ilmainen ratkaisuesitys. Polku Tieraan on konkreettinen ja asiakkaidemme kanssa käytävään vuorovaikutukseen perustuva konsepti ratkaisuesityksen rakentamiseksi. Saat validia tietoa päätöksenteon tueksi ICT:n järjestämisestä ja kumppanuudesta Tieran kanssa.