Tietotekninen konsultointi

ICT-ympäristön nykytilan selvitys tukee toiminnan kehittymistä

Tietohallinnon asiantuntijamme auttavat selvittämään ICT-ympäristön nykytilan ja toteuttamaan organisaation toimintaa tukevan kehityssuunnitelman.

Kuntaorganisaatioiden ICT-ympäristöä tulee kehittää jatkuvasti, jotta se pysyy toimintavalmiina, turvallisena ja kustannustehokkaana sekä tukee organisaation toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tiera tarjoaa omistaja-asiakkailleen tietoteknistä konsultointia, jossa kuntaorganisaation ICT:n nykytila arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa ja suunnitellaan kehitystoimenpiteet.

Tieran ICT-analyysipalvelu tarjoaa kokonaiskuvan ICT-toimintaympäristöstä, tietojärjestelmien elinkaaresta ja sopimuksista. Kun nykytilan kokonaiskuva on selvitetty, asiakkaalle laaditaan ehdotus kehittämistoimenpiteistä sekä tietohallinnon tavoitteellisen ohjauksen toimintamallista.

Esimerkkejä palvelun sisällöstä:

 • Toiminnan kehittämiseen tähtäävä ratkaisusuunnittelu
 • ICT-palveluiden seuranta ja kehittämissuunnittelu
 • Kokonaisarkkitehtuurikuvausten ylläpitäminen
 • Tietoturvapalvelut
 • Toimialakohtainen tietohallinnon kehityssuunnittelu
 • ICT-budjetoinnin tuki ja seuranta
 • ICT-hankintojen suunnittelu
 • Sopimusten hallinta

Palvelun keskeisimpiä hyötyjä:

 • Tietohallinnon johtaminen sovitun hallintamallin mukaan
 • Tieran asiantuntija aktiivisena työparina tietohallinnon kehittämistyössä
 • Palvelu tukee kehittämisprojektien suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa
 • Hyödynnettävissä tietohallinnon parhaat käytännöt ja kansallinen kehitys
 • Mahdollisuus hyödyntää myös toimialakohtaisessa tai tietyn osa-alueen tietohallinnon kehittämisessä,
 • auttaa varmistamaan, että tiedonhallinta on viranomaisvaatimusten mukaista

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Marko Hyvönen

Johtava konsultti