Tietohallinnon johtamispalvelu 

Tietohallinnon johtamisella toiminnan tehostamista

Ammattitaitoinen tietohallinnon johtaminen on perusedellytys sille, että ICT-palvelut helpottavat ja tehostavat toimintaa. Tietohallintojohtamisen voi toteuttaa myös Tieran palveluna.

Kuntien ja maakuntien ICT parhaimmillaan tehostaa ja helpottaa julkisen sektorin toimintaa. Tämä vaatii kuitenkin erinomaista tietohallinnon johtamista. Tietohallinnon johtamisessa analysoidaan organisaation toimintaa ja kehitystarpeita sekä muodostetaan yleiskuva koko organisaation tiedon hallinnasta ja ajantasaisuudesta. Jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan niin turvallisuus kuin kustannustehokkuus sekä arjen työn helpottaminen.

Tieran asiantuntijapalveluiden avulla kuntaorganisaatio voi hankkia syvällistä osaamista ja kokemusta tietohallintonsa johtamis- ja kehittämistehtäviin. Kunnan avuksi nimetään tietohallintoon erikoistunut vastuuhenkilö, joka tiimeineen tukee organisaation palvelutoiminnan sekä prosessien pitkäjänteistä kehittämistä.

Tietohallinnon johtamispalvelu toimitetaan tavallisesti jatkuvana palveluna (esimerkiksi tietty tuntimäärä kuukaudessa), jotta siitä saadaan pitkäjänteinen hyöty irti. Palvelu perustuu jatkuvaan kehitysyhteistyöhön ja sen avulla ICT valjastetaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla organisaation strategisten sekä toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiera vastaa työntekijöidensä ammattitaidosta ja kantaa työnantajavastuun. Lisäksi asiakkaan hyödynnettävissä on Tieran koko maan kattava asiantuntijaverkosto.

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

 • Tietohallinnon johtaminen sovitun hallintamallin mukaan
 • Tiera kunnan aktiivisena työparina tietohallinnon kehittämistyössä
 • Palvelu tukee kehittämisprojektien suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa
 • Hyödynnettävissä tietohallinnon parhaat käytännöt ja kansallinen kehitys
 • Mahdollisuus hyödyntää myös toimialakohtaisessa tai tietyn osa-alueen tietohallinnon kehittämisessä

Esimerkkejä asiantuntijapalvelun sisällöstä:

 • Toiminnan kehittämiseen tähtäävä ratkaisusuunnittelu
 • ICT-palvelujen seuranta ja kehittämissuunnittelu
 • Kokonaisarkkitehtuurikuvausten ylläpitäminen
 • Tietoturvapalvelut
 • Toimialakohtainen tietohallinnon kehityssuunnittelu
 • ICT-budjetoinnin tuki ja seuranta
 • ICT-hankintojen suunnittelu
 • Sopimusten hallinta

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Marko Hyvönen

Johtava konsultti