Sähköinen arkistointi

Asiakirjakäytäntöjen hallintaan

Tiera Sähköinen arkistointi on kunta- ja maakuntaorganisaatioille suunniteltu asiakirjojen sähköisen säilyttämisen palvelu. Palvelu automatisoi ja helpottaa asiakirjojen hallintaa vastaanottamisesta niiden asianmukaiseen hävittämiseen asti. Samalla se luo perustan hallinnon prosessien digitalisoinnille. Sähköinen arkistointi myös nopeuttaa ja helpottaa asioiden, sekä asiakirjojen käsittelyä ja hakua.

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

  • Nopeuttaa asiakirjojen hakua
  • Helpottaa asiakirjojen käsittelyä
  • Yhtenäistää kuntaorganisaation tiedonkäsittelyprosessit
  • Tehostaa arkistointiin liittyvää toimintaa
  • Säästää merkittävästi mm. tila-, materiaali- ja henkilötyökustannuksia
  • Mahdollistaa asiakirjojen sähköisen säilyttämisen
  • Parantaa kuntalaisten mahdollisuutta seurata kunnan toimintaa

Toimiva kokonaisuus integraation avulla

Tiera Sähköinen arkistointi on integroitavissa saumattomasti Tiera Asianhallinta-palveluun tai Tiera ERP-ratkaisuun, jossa se voi toimia muun muassa taloushallinnon arkistona. Palvelukokonaisuus on tällöin kattava ja yhteentoimiva ratkaisu organisaation kaikenlaisen tiedon elinkaaren hallintaan.

Skaalautuu eri kokoisille organisaatioille

Palvelu sisältää SÄHKE2-vaatimusten mukaiset ominaisuudet. Tieran yhteistyökumppanina toimii Fujitsu Finland Oy, joka vastaa Sähköisen arkistoinnin sovelluspalveluiden toimittamisesta. Pilvipalvelu on nopea ottaa käyttöön vakiintuneen projektitoimitusmallin mukaisesti ja se skaalautuu helposti erikokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

Valmiiksi kilpailutettu ratkaisu

Tiera Sähköinen arkistointi on muiden Tieran palveluiden tapaan omistaja-asiakkaille valmiiksi kilpailutettu. Palvelua kehitetään kuntien yhteisessä kehitysryhmässä, johon kaikki palvelun käyttäjät ovat tervetulleita osallistumaan. Yhteisellä kehittämisellä varmistetaan palvelun pysyminen ajan tasalla lainsäädännön ja asiakkaidemme toiminnan tarpeiden mukaisesti.

Täydennä palvelua Tieran asiantuntijapalveluiden avulla

Tieran asiantuntijapalvelut täydentävät sähköisen arkistoinnin palvelukokonaisuutta. Tuemme omistaja-asiakkaitamme prosessien mallintamisessa, tiedonohjaussuunnitelmien laadinnassa sekä tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteissa. Palveluidemme hyödyt realisoituvat niin taloudellisilla, toiminnallisilla kuin laadullisilla mittareilla.


Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Mikael Lindqvist

ratkaisupäällikkö