21.4.2022

Trygga tillgången på utrustning och få korta leveranstider utan extra kostnad


Ramavtalen Tiera Verkkokauppa och Tiera Verkkokauppa plus gör det möjligt för kommunala organisationer och välfärdsområden att alltid upphandla IKT-enheter, -programvara och -tjänster till konkurrenskraftiga priser utan konkurrensutsättning.

De verksamhetsmodeller som används i tjänsterna gör det möjligt att leverera IT-enheter till kunder inom några dagar, trots att coronapandemin och nu kriget i Ukraina har gjort leveranstiderna mer osäkra och betydligt längre.

– Coronapandemin förlängde leveranstiderna till upp till 6–9 månader, men vi kunde fortfarande leverera enheter till våra kunder inom några dagar. Enheterna levererades också hela tiden till konkurrenskraftiga och anbudsenliga priser, och vi bytte inte ut utrustningen mot dyrare produkter, t.ex. grossistprodukter, eller höjde priserna, säger Tuija Manninen, affärschef vid Tiera.

Tillgänglighet och korta leveranstider kan tryggas genom att samarbeta med kunderna och samarbetspartnern Atea. Vi avtalar med kunden om standardenheter och gör en upphandlingsprognos för de kommande 6–12 månaderna. Enheterna beställs till ett buffertlager i Finland, för vilket kunden inte behöver betala någon tilläggs- och/eller lagringsavgift. Kundens beställningar levereras från buffertlagret inom några dagar och beställningarna kan till och med bestå av enskilda enheter. Kunden betalar för enheterna först efter att ha mottagit leveransen.

− Tillverkarnas längre leveranstider påverkar inte Tiera Verkkokauppas leveranstider till våra kunder, men det krävs bra samarbete och planering. Den stigande dollarkursen och de stigande bränslepriserna sätter press på prisökningar, men genom att reservera enheter så snabbt som möjligt kommer vi att kunna säkra aktuella och mycket konkurrenskraftiga priser, tillägger Manninen.

Läs mer om hur skoldatorer för läsåret 2021–2022 levererades framgångsrikt till kunder hos Tiera Verkkokauppa >>