21.2.2022

Tjänsten Tiera Edison elektroniskt skrivbord läggs ned

Tiera har beslutat att avveckla tjänsten Edison elektroniskt skrivbord i slutet av juni 2022 efter nästan ett decennium. Ärendet har hanterats i samarbete med de nuvarande kunderna och underleverantörerna.

Orsaken till att tjänsten upphör är behovet av förnyelse till följd av förändringar i verksamhetsmiljön. De investeringar som behövdes för tjänsten Tiera Edison blev relativt sett så stora att investeringsbehoven inte kunde tillgodoses på grund av bland annat ett minskat antal kunder och höga underhållskostnader.

“Tiera tackar alla Edison-kunder för dessa år. Tjänsten är utvecklad tillsammans med kunderna och den avslutas också i samarbete. Det är dags att utarbeta framåtblickande planer och fokusera på Tieras övriga Tjänster för undervisning och utbildning och DigiOne-projektet”, säger affärschef Kati Penttilä.

Mer information:

Taina Uusi-Illikainen

Affärschef, lösningar – undervisning och pedagogik