Tiera

Tiera Assi

SaaS-pohjainen automatisoitu asiakaspalvelu

Tieran Automatisoitu asiakaspalvelu Tiera Assi on SaaS -mallilla toteutettu tekoälypohjainen chatbot-palvelu, joka vastaa käyttäjien kysymyksiin ja tiedusteluihin automaattisesti sekä toimialariippumattomasti. Ratkaisu on käytettävissä niin tietokoneella kuin mobiililaitteella, ja ratkaisuun on luotu valmiita aihekirjastoja kuntapalveluille.

Tiera Assi toimii vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä ja tarjoaa palveluitaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ensiasteen asiakaskontaktien siirtäminen 24/7 toimivalle chatbotille vapauttaa henkilöstöresursseja tarjoten samalla luotettavan tavan automatisoida suuren määrän usein toistuvia asiakaspalvelutilanteita.

Tekoälyä hyödyntävä automatisoitu asiakaspalvelu parantaa kunnan tarjoaman palvelun laatua ja työn tuottavuutta kokonaisuudessaan. Se mahdollistaa organisaatioiden asiakasymmärryksen kasvattamisen tarjoamalla reaaliaikaista tietoa käydyistä keskusteluista. Näin esimerkiksi palvelusivustoista vastaavat henkilöt kuntaorganisaatioissa pystyvät ymmärtämään paremmin, millaisista asioista kuntalaiset tarvitsevat tietoa ja millaisia palvelutarpeita kuntalaisilla on.

Tiera Assin tuomat hyödyt kunnalle ja kuntalaiselle

Jatkuvaa oppimista hyödyntävä, keskusteleva tekoälyratkaisu tulkitsee kuntalaisen tiedontarpeen nopeasti ja hakee järjestelmän vastauskirjastosta käyttäjän tarvetta palvelevan vastauksen.

Asiakaskontaktien siirtäminen chatbotille ensikontaktoinnissa antaa mahdollisuuden oman henkilöstön kehittämiseen samalla helpottaen heidän työtään kuntalaisten asioiden käsittelyssä. Palvelun kautta laatuun on entistä enemmän mahdollista kiinnittää huomiota, kun resursseja vapautuu esimerkiksi juuri palveluiden laadulliseen kehittämiseen.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Tomi Cavenius

Ratkaisupäällikkö