10.2.2021

Janakkala kommun lägger ut IKT-tjänster på Tiera i Egentliga Tavastland

Janakkala kommun har beslutat att i större utsträckning utnyttja det egna in-house-företaget Kommunernas Tiera när det gäller att arrangera sina IKT-tjänster. I framtiden kommer Tiera att ansvara för Janakkala kommuns IKT-tjänster som en helhetstjänst, åtminstone under de kommande fem åren. Samtidigt välkomnar Tiera IKT-personalen i Janakkala kommun som en del av Tiera från och med den 1 april 2021.

IKT-tjänster och IT-förvaltning blir allt viktigare i de kommunala organisationerna i takt med att information, arbetsmetoder och tjänster blir elektrifierade. I Janakkala är IT-förvaltningens uppgift att fungera som partner för olika branscher i utvecklingen av verksamheten och kundorienterade tjänster samt i kartläggningen och planeringen av nya lösningar. IT-organisationen spelar också en viktig roll för att säkerställa driftsmiljöns funktionalitet och kvalitet när det gäller datasystem, utrustning och supporttjänster.

– Med den förnyade servicemodellen med Tiera får vi en bättre utgångspunkt för utvecklingen av IKT-tjänster i vår kommun. När det gäller förvaltningen av IKT-miljön kommer dessutom person- och kompetensriskerna att minska avsevärt när vårt in-house-företags bredare resurser finns tillgängliga. I framtiden kommer vår IKT-personal att istället för grundläggande IKT kunna fokusera mer på frågor som är relevanta för Janakkalas strategi, det vill säga att stödja branscherna, säger Reijo Siltala, Janakkalas kommundirektör.

I framtiden kommer Tiera att ansvara för kommunens användar- och driftstjänster. En del av Janakkalas IKT-personal flyttar till Tiera som s.k. gamla anställda samtidigt som de fortsätter att arbeta med kommunens IKT-tjänster.

– Vi uppskattar att de experter vi känner kan fortsätta sitt arbete som en del av vår organisation, men att vi dessutom har hela Tieras nätverk av experter till vårt förfogande, fortsätter Siltala.

Tieras Utläggningstjänster möjliggör användning av det kommunala områdets bästa IKT-praxis

Kommunernas Tiera Ab är ett nationellt IKT-bolag som ägs av över 340 kommunala aktörer, som alltid verkar strategiskt även lokalt nära sina utläggningskunder. Tiera har utvecklat en projektmodell för utläggning av kommunal IKT-tjänsteproduktion och ett antal tjänster som stödjer utläggning av tjänster och ger mervärde till ägarkunder, som redan är konkurrensutsatta och standardiserade.

Utläggningstjänsterna kan, beroende på kundens behov, omfatta antingen hela hanteringen av IKT eller alternativt grundläggande informationsteknik. Utläggningstjänsterna säkerställer att kommunen har möjlighet att främja digitalisering och skapa mervärde för kommunens anställda och invånare.

– Janakkala kommun har fattat ett betydande beslut om att investera i digitalisering av sina sektorer. I framtiden kommer Tiera att ha ett brett ansvar för grundläggande informationsteknik och kommunen kommer att öka sin roll när det gäller att främja digitaliseringen av sektorerna. Janakkalas senaste förtroende för den gemensamma produktionen och utvecklingen av IKT-tjänster gör helt klart Tiera till den största och mest betrodda IKT-aktören i landskapet Egentliga Tavastland, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Mer information:

Reijo Siltala
Kommundirektör, Janakkala kommun
03 680 1211 / reijo.siltala(@)janakkala.fi

Timo Heiniö
Försäljningschef, Kuntien Tiera Oy
040 415 4789 / timo.heinio(@)tiera.fi

Jyri Lehtonen
Affärschef, Kuntien Tiera Oy
044 907 2464 / jyri.lehtonen(@)tiera.fi