Smidig ärendehantering för kommuninvånarna genom integration

Receptet för smidig trafik: när informationsflödena mellan tillämpningar och system i kommunerna blir snabbare får invånarna bättre och bättre service.

Medborgarna kan få tillgång till nya tjänster när hindren för information undanröjs. Detta är också målet för TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ).

– Det blir lätt för invånarna att sköta sina ärenden när de kommunala sektorerna börjar samarbeta och inte gör allt i sin egen bubbla, säger Jari Paasikivi, VD för företaget.

För LMJ, som bland annat producerar biljettsystemet Waltti för kollektivtrafiken, öppnar informationsflödet nya servicemöjligheter. När exempelvis elevens skolresor automatiskt görs tillgängliga för kollektivtrafikmyndigheten underlättas tillhandahållandet av elevens resetjänster. Liknande servicemöjligheter kan tänkas ut för kunder i många andra branscher.

– Skulle det till exempel i samband med bokning av tandläkarbesök vara möjligt att informera kommuninvånaren om att det bästa sättet att ta sig till kliniken är med buss kl. 13.50? undrar Paasikivi.

Sådana tjänster skulle inte bara ligga i den enskilde kommuninvånarens intresse. Hela kommunen skulle gynnas av att det skulle bli så enkelt som möjligt att använda kollektivtrafiken.

 

Gemensamt mål med Tiera

Målet med smidiga kommunala tjänster kopplar samman LMJ och Tiera så mycket att LMJ blev kundägare till Tiera våren 2020. Kommunreformen och utvecklingen av lättanvända kommunala tjänster står också i centrum för Tieras strategi.

Dessutom har företagen en liknande ägarbas. LMJ:s ägare är kommuner och kommunsamfund. Tiera, å andra sidan, är landets största ICT-utläggningspartner med 333 kommunala ägare.

– Tillsammans kan vi ta fram snabba lösningar eftersom vi har förmågan att sprida ett bra koncept inom kommunområdet, säger Kari Hyvönen, direktör för kundrelationer på Tiera.

Tiera är också en värdefull partner för LMJ eftersom Tiera betjänar kommunerna på ett omfattande sätt ur alla sektorers perspektiv.

 

Enkel integrering för alla

En av grunderna för samarbetet mellan LMJ och Tiera är att företagen använder samma tekniska plattform, vilket gör att den nödvändiga och endast den nödvändiga informationen rör sig över branschgränserna. Tieras integrationsplattform möjliggör dataöverföring mellan olika applikationer och system. Det är enkelt att koppla ihop enskilda kommuner med samma plattform när systemet väl är byggt.

Tiera erbjuder också en IdM-lösning som är central för datasäkerheten, vilket gör det möjligt för kommunen att hantera användarrättigheterna till sina informationssystem.

– Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt datasäkerheten, som säkerställer kontinuiteten i högklassiga tjänster, säger Hyvönen.

 

Nya tjänster på kommande

LMJ:s Waltti-biljettsystem används i 16 områden. Företaget bedriver dock också olika typer av utvecklingsarbete med många andra kommuner. Till exempel HSL har ett eget biljettsystem, men HSL är den största ägaren av LMJ.

– Samarbetet med HSL har fördjupats mycket, till exempel i utvecklingen av mobila tjänster. Vi har också många öppningar med andra storstäder i områden där samarbete är meningsfullt för alla, säger Jari Paasikivi.

Till exempel används företagets ruttplanerartjänst även av kommuner som inte har ett Waltti-biljettsystem. Tjänster under utveckling är bland annat kontaktlös betalning på bussar och nya informationstjänster i realtid för passagerare i kollektivtrafiken.

Samarbetet öppnar nya utvecklingsmöjligheter för både Tiera och LMJ, eftersom målen är så lika.

– Vi hoppas kunna ta tillvara varandras utvecklingsbidrag och tillsammans erbjuda nya lösningar som underlättar till exempel skolväsendets och kollektivtrafikmyndigheternas processer samtidigt, fortsätter Paasikivi.

På Tiera är undervisnings- och utbildningssektorn ett av nyckelområdena för utveckling.

– Vi vill kunna främja nya ekosystem och tjänster som tillför mervärde till invånarna och kommunerna själva, Hyvönen säger.

 

LMJ i korthet:

  • TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy
  • Kommunernas och de offentliga samfundens bolag för IT-service och upphandling
  • Tillhandahåller biljett- och betalningssystemtjänster och reseinformationslösningar till kollektivtrafikmyndigheterna.
  • Ansvarig för Waltti-systemet
  • Utvecklar mobila tjänster och kodbaserade biljettsystem
  • Tillhandahåller tjänster för trafikledning och produktion av trafikinformation
  • Utvecklar närbetalningslösningar
  • Omsättning (2019) 4,3 miljoner euro, personal 10