Elektronisk dörröppning ökar säkerheten i hemtjänsten och flexibiliteten i verksamheten

Kotka stads hemtjänst införde Tieras tjänst Elektronisk dörröppning sommaren 2017. Stadens hemtjänst använder ett elektroniskt dörröppningssystem för att stödja verksamheten. Hemtjänstkundernas dörrar utrustas med en dörröppningstjänst som fungerar med en mobiltelefon som används av hemtjänstpersonalen i deras arbete.

 

– Med den elektroniska dörröppningstjänsten kan man bättre garantera säkerheten och flexibiliteten i hemtjänsten. Personalen har inte längre nycklar med sig, utan öppnar dörrarna till kunderna med hemtjänstens mobiltelefoner. Varje arbetstagare i hemtjänsten har sin egen dörrupplåsningskod och ingen tredje part kan öppna dörren. Dörröppningarna lagras i systemets minne och det går även att kontrollera vilken personal som har öppnat dörren, säger Sara Haimi-Liikkanen, utvecklingskoordinator för Kotka.

Förutom säkerhet ökar den elektroniska dörröppningstjänsten flexibiliteten i hemtjänstens verksamhet, vilket möjliggör ett snabbare svar på kundernas behov.

– Fördelarna med hemtjänstkundens system betonas särskilt i akuta situationer, till exempel vid besök på grund av säkerhetslarm, där närmaste vårdgivare snabbt och flexibelt kan komma på plats när kundens nycklar inte behöver hämtas upp.

Elektronisk dörröppning ger också flexibilitet till de anställdas arbetsdagar när det inte finns något behov av att byta nycklar mellan anställda vid skiftbyte.

I praktiken fungerar tjänsten så att en modul som gör det möjligt att öppna dörren installeras på huvudentrén till bostadsbolagets trapphus och på den inre dörren till de boende som är hemtjänstkunder, vilket garanterar en smidig och säker förflyttning av hemtjänsten. Det ursprungliga låssystemet är oförändrat och kan fortfarande användas. Vid slutet av hemtjänstens kundrelation kommer dörrarna att återställas till sitt ursprungliga skick. Monteringarna medför inga kostnader för bostadsbolaget eller den boende.

Elektronisk dörröppning kan integreras i resursplaneringstjänsten Tiera Mobil hemtjänst eller användas som en separat tjänst. Tjänsteleverantör är Tunstall Oy.