Tieran varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus on sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka järkevöittää, ajantasaistaa ja kehittää päiväkotien palveluita. Se vapauttaa henkilökunnan ajan oleelliseen työhön, vuorovaikutukseen lasten kanssa.

Varhaiskasvatuksen hallinnolle toiminnanohjausjärjestelmä on tehokas työkalu palvelukokonaisuuden johtamiseen, seurantaan ja suunnitteluun. Sen avulla työvuorosuunnittelu voidaan tehdä todellista hoitotarvetta vastaavaksi. Tämä vähentää muun muassa sijaisten käytön ja ylitöiden tarvetta.

Palvelun keskeiset hyödyt:

 • Parantaa varhaiskasvatuksen suunnittelua ja kustannustehokkuutta.
 • Vähentää henkilökunnan tietokoneella työskentelyn määrää merkittävästi (jopa 75%) ja vapauttaa henkilöstön ajan paremmin aitoon kanssakäymiseen lasten kanssa.
 • Tarjoaa reaaliaikaisen näkymän hallinnolle mahdollistaen henkilöstön optimaalisen hyödyntämisen ja vähentäen näin sijaisten käytön ja ylitöiden tarvetta.
 • Vanhemmat näkevät lapsen hoitoon liittyvät tiedot reaaliajassa, joka ohjaa huoltajia tarkempaan hoitoaikojen ilmoitukseen ja pienentää näin hoitoaikatarvetta.
 • Vuorovaikutus päiväkodin ja kodin välillä helpottuu.
 • Viestiliikenteestä jää jälki järjestelmään ja seuranta on helppoa.
 • Turvallisuus. Hoitajilla ajantasainen tieto lapsista ja heidän tarpeistaan.
 • Mahdollistaa kunnille tuntipohjaisen laskutuksen perustuen ilmoitettuihin hoitoaikoihin ja/tai toteutuneisiin hoitoaikoihin.

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus sisältää:

 • lasten läsnäoloseuranta,
 • lasten hoitoaikojen hallinnointi,
 • sähköinen viestintä,
 • sähköiset kyselyt (retket, loma-ajan hoitotarpeet, jne.),
 • hakemus-, irtisanomis- yms. lomakkeet,
 • jonotuspaikkojen hallinta,
 • sijoitus- ja maksupäätökset,
 • henkilökunnan sähköinen työaikaseuranta,
 • perhepäivähoitajan reaaliaikainen kulu- ja työaikaraportointi,
 • hallinnon näkymät ja raportit,
 • integraatiot asiakkaan työvuorosuunnitteluun, laskutukseen ja palkkahallintaan
  valmiit KELA ja VTJ -integraatiot.

Järjestelmä on päätelaiteriippumaton, mutta useimmiten henkilökunta käyttää sitä mobiililaitteella. Palvelu kulkee näin kätevästi mukana ja siihen voi tehdä reaaliaikaisesti merkintöjä. Palveluun saa kirjattua kaiken päivittäisen tiedon, joka aiemmin on listattu erillisille lapuille ja niiltä edelleen tietokoneelle. Tieto kirjautuu järjestelmässä helppokäyttöiseen, analysoitavaan, tilastoitavaan ja raportoitavaan muotoon.

Lasten sähköinen läsnäolotieto vapauttaa kasvattajien arvokasta aikaa aitoon kanssakäymiseen. Samalla se lisää lasten turvallisuutta, kun henkilökunnalla on mobiililaitteessa aina ajantasaiset tiedot esimerkiksi ruoka-aine -allergioista.

Ratkaisu sisältää myös huoltajien mobiilisovelluksen, jolloin mm. viesteihin vastaaminen ja hoitoaikatarpeen ilmoittaminen tapahtuu helposti ajasta ja paikasta riippumatta.