TIERA VESSELI

Modernisoi varhaiskasvatuksen

Tiera Vesseli on palvelu varhaiskasvatuksen järjestämisen tarpeisiin. Vesseli-palvelu koostuu toiminnanohjausjärjestelmästä​, mobiilisovelluksesta eri käyttäjärooleille​ sekä Tieran integraatioalustasta​. Keskitetty palveluhallinta ja palvelun Service Desk tukee kunnan pääkäyttäjiä.

Vesseli-palvelu on kehittyvä kokonaisuus​, uusina suuntina muun muassa raportointi ja tiedolla johtaminen. Tiera Vesselin kantavana ajatuksena on järkevöittää, ajantasaistaa ja kehittää päiväkotien palveluita ja vapauttaa henkilökunnan aikaa ydintehtäviin ja vuorovaikutukseen lasten kanssa.

Kiinnostuitko?


Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuteen kuuluu:

 • lasten läsnäoloseuranta
 • lasten hoitoaikojen hallinnointi
 • sähköinen viestintä
 • lapsen VASU
 • sähköiset kyselyt (retket, loma-ajan hoitotarpeet, jne.)
 • hakemus-, irtisanomis- yms. lomakkeet
 • jonotuspaikkojen hallinta
 • sijoitus- ja maksupäätökset
 • henkilökunnan sähköinen työaikaseuranta
 • perhepäivähoitajan reaaliaikainen kulu- ja työaikaraportointi
 • hallinnon näkymät ja raportit
 • integraatiot asiakkaan työvuorosuunnitteluun, laskutukseen ja palkkahallintaan ja mm. valmiit Varda-, Koski-, KELA- ja VTJ-integraatiot.

Järjestelmä on päätelaiteriippumaton. Vesseli kulkee kätevästi henkilön mukana mobiililaitteella, ja siihen voi tehdä reaaliaikaisesti merkintöjä. Palveluun saa kirjattua kaiken päivittäisen tiedon, jolloin vältytään asioiden listaamisesta esimerkiksi erillisille lapuille ja niiltä edelleen tietokoneelle. Tieto kirjautuu järjestelmässä helppokäyttöiseen, analysoitavaan, tilastoitavaan ja raportoitavaan muotoon.

Varhaiskasvatuksen hallinnolle toiminnanohjausjärjestelmä on tehokas työkalu palvelukokonaisuuden johtamiseen, seurantaan ja suunnitteluun. Sen avulla esimerkiksi työvuorosuunnittelu voidaan tehdä todellista hoitotarvetta vastaavaksi.

Henkilökunnalle arjen hallintaa tehostava mobiilityökalu lisää turvallisuutta, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Lasten sähköinen läsnäolotieto vapauttaa kasvattajien arvokasta aikaa aitoon kanssakäymiseen. Samalla se lisää lasten turvallisuutta, kun henkilökunnalla on mobiililaitteessa aina ajantasaiset tiedot esimerkiksi ruoka-aineallergioista ja varahakijoista.

Ratkaisu sisältää myös huoltajien mobiilisovelluksen, jolloin mm. viesteihin vastaaminen ja hoitoaikatarpeen ilmoittaminen tapahtuu helposti ajasta ja paikasta riippumatta ja varhaiskasvatuksen ilmoitustaulu kulkee aina mukana.

Tiera Vesselin tuoma lisäarvo kunnille varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuteen:

 • Modernit työkalut arjen toimintoihin päiväkodin johtajasta huoltajaan
 • Toiminnallisten komponenttien modulaarisuus ja alustan avoimuus mahdollistavat kuntakohtaisen räätälöinnin palvelukokonaisuudessa
 • Tieran integraatioalustan kautta integraatioiden ylläpitäminen on helppoa ja tehokasta.
 • Resurssien ja ajan säästö palvelun hankinnassa, ylläpidossa ja kehittämisessä
 • Kehittäminen ja keskitetty toimittajahallinta mahdollistaa kehittämisen kuntien tarpeiden mukaisesti ja yhteisen foorumin toimialan kehittämiseksi
 • Tuotantovalmis tuote ja moderni teknologia heti käyttöön

Tiera tulee toimimaan järjestelmätoimittajana kasvatuksen ja opetuksen toimialalla tulevaisuuteen suuntaavassa DigiOne-hankkeessa. DigiOne-yhteistyön tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. Koska opetus ja kasvatus liittyvät toisiinsa useilla eri osa-alueilla, varaudumme Vesseli-palvelussa tulevaisuudessa tarvittaviin rajapintoihin niin valtiollisiin tietovarantoihin kuin kunnan omien järjestelmien välillä. Näin opetuksen ja kasvatuksen järjestelmät saadaan keskustelemaan saumattomasti toistensa kanssa.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut

Ajankohtaista

DigiOne-alustan pilottikokeilu innosti kokeilijoita: Helppokäyttöinen, monipuolinen ja moderni

DigiOne tarjoaa merkittäviä hyötyjä ja säästöjä

DigiOne valittu Sitran Datatalouden kiinnostavimmat -listalle  

DigiOne-hankkeessa luodaan parempaa arkea kouluihin

DigiOne

Olemme mukana DigiOne-hankkeessa yhdessä seitsemän kaupungin kanssa. Rakennamme uutta oppimisen ekosysteemiä sekä koulutusta, opetusta ja erityisesti oppijaa palvelevaa digitaalista palvelualustaa, johon hankeajan päätyttyä vuonna 2024 voivat liittyä mukaan kaikki halukkaat kunnat.