Tiera City – Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu

Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu. Se yhdistää keskeiset rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelun toiminnot ja niiden tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle.

Keskeisiä toimintoja ja prosesseja ohjataan toiminnanohjauksella, joka parantaa tehokkuutta, ohjaa toimintaa ja parantaa läpinäkyvyyttä. Tietomallipohjainen maankäyttötietojen hallinta mahdollistaa siirtymisen tietosiiloista ja -saarekkeista yhtenäiseen kaupunkimallipohjaiseen tiedonhallintaan, niin kaksi- kuin kolmiulotteisesti.

Tiera City integroituu keskeisiin kansallisiin tietovarantoihin ja rekistereihin. Lisäksi ratkaisu integroidaan asiakkaiden muihin tietojärjestelmiin. Näitä ovat mm. päätöksenteon ja asianhallinnan sekä taloushallinnon järjestelmät. Ulkoiset integraatiot toteutetaan pääosin Tieran integraatioalustalla.

Naantalin kokemuksia Tiera Cityn käyttöönotosta

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Kaupunkimalli

Järjestelmän pohjan muodostaa tietovaraston hallinta ja ylläpito eli niin sanottu kaupunkimalli. Tätä täydentää maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä toiminnanohjaus kaikkiin keskeisiin maankäytön prosesseihin.

Tiera City -kokonaisratkaisu sisältää ajantasakaavojen ylläpidon, kiinteistönmuodostuksen ja tonttijakojen hallinnan, kaavavarantojen ja maaomaisuuden ylläpidon ja raportoinnin sekä infraomaisuuden hallinnan. Kokonaisuuteen sisältyy myös järjestelmää täydentävät lisätoiminnallisuudet, kuten maanvuokralaskutus, palautepalvelu, väestötiedot, projektien yhteistyöportaali sekä tonttien myyntipalvelu.

Ratkaisun keskeisimmät ominaisuudet:

 • Moderneihin ja kehittyviin teknologioihin perustuva ratkaisu
 • Yhtenäinen tiedonhallinta ja tietovarasto (2d/3d)
 • Tietomallipohjainen maankäytön suunnittelu / kaavoitus, ajantasakaavat
 • Kiinteistömuodostuksen ja tonttijakojen toiminnot
 • Infraomaisuuden hallinta
 • Maaomaisuuden hallinta
 • Kaavavarantojen ylläpito ja raportointi
 • Prosessipohjainen toiminnanohjaus
 • Integroituu Lupapisteeseen ja keskeisiin kansallisiin tietovarastoihin
 • Useita täydentäviä lisäpalveluja saatavilla

Ratkaisun keskeisimmät hyödyt:

 • Kokonaisvaltainen ratkaisu hallitsee kaikki ydintiedot ja prosessit
 • Keskitetty tietovarasto on ajan tasalla ja kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä
 • Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa käyttöönoton halutussa laajuudessa
 • Toiminnanohjaus digitalisoi ja vakioi keskeiset suunnitteluprosessit ja työnkulut
 • Nopeutuvat prosessit lisäävät tuottavuutta
 • Ajantasaiset tilannekuvat hankkeista parantavat tiedonkulkua
 • Avoimet rajapinnat mahdollistavat erilaiset integraatiot
 • SaaS-toimitusmalli helpottaa käyttöönottoa
 • Palveluvasteet on sovittu ja niitä seurataan säännöllisesti
 • Jatkokehitys kuntayhteisesti Tieran koordinoimana

LEHDISTÖTIEDOTE: Kuntien Tiera ja Esri Finland ovat solmineet sopimuksen kuntien maankäytön suunnittelun ja toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuudesta

Tutustu myös täydentäviin palveluihin

Tiera Paikkatietopalvelut

Tietoturvapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.