Tiera Hallinnon palvelut

Henkilöstöhallinto

Yhtenäistää prosessit ja mahdollistaa keskitetyn hallinnan

Tiera ERP HR yhtenäistää henkilöstöhallinnon eri prosessit ja mahdollistaa niiden keskitetyn hallinnan aina palvelussuhteen luomisesta HR-tietojen analysointiin ja raportointiin.

Tiera ERP HR on valmiiksi kilpailutettu Tieran omistaja-asiakkaille

Henkilöstöhallinto on lakisääteisine toimenkuvineen ja käytännön tehtävineen laaja toimialue, joka vaatii monenlaista osaamista ja koskettaa jokaista työntekijää aina henkilöstösuunnittelusta ja rekrytoinnista lähtien. Henkilöstöhallinto tukee työntekijöitä ja esimiehiä esimerkiksi koulutuksin. Sillä on myös tärkeä rooli työhyvinvoinnin kehittäjänä.

Tiera Henkilöstöhallinnon automatisoitu ratkaisu kattaa kaikki työsuhteen elinkaaren prosessit aina palvelussuhteen luomisesta HR-tietojen analysointiin ja raportointiin. Palvelussuhteiden luonnin kokonaisuus yhtenäistää eri prosessit ja mahdollistaa niiden keskitetyn hallinnan. Ratkaisu sisältää asianohjauksen ja mahdollistaa siten tietojen siirtymisen nopeasti ja virheettömästi eteenpäin.

Ratkaisun hyödyt

Automatisoitu, luotettava ja vaivaton tietojen käsittely alkaa jokaisen työntekijän kohdalla siitä, kun palvelussuhde luodaan sähköisellä lomakkeella. Kaikki tieto kertyy työvuosien mittaan helposti käsiteltävään muotoon ja esimerkiksi työsopimus voidaan tulostaa suoraan palveluportaalista.

Osaamisen kehittäminen on keskeinen osa Tiera Henkilöstöhallinnon ratkaisua. Siihen kuuluvat esimerkiksi henkilöiden osaamisprofiilit, kompetenssien ylläpito ja kehityskeskustelut sekä henkilöstönkehittämislomakkeet.

Osaamistarpeiden tunnistamisen jälkeen henkilö voi itse ilmoittautua kurssille ja suoritetut kurssit tallentuvat yksilön koulutushistoriaan. Esimies voi joko hyväksyä tai hylätä kurssin. Myös ulkoisille kursseille voi ilmoittautua palveluportaalin kautta. Koulutus- ja muihin matkakuluihin helpotusta tuo matkahallinta, joka on yksi automatisoidun ratkaisun keskeinen ja paljon käytetty ominaisuus.

Ratkaisun analysointi- ja raportointityökalu on saanut paljon hyvää palautetta asiakkailta. Se sisältää laajat raportointi- ja tietojen analysointimahdollisuudet ja sieltä saa helposti standardiraportit, sekä yksilöllisesti tarpeiden mukaan luodut raportit.

Esimerkkejä henkilöstöhallinnon automatisoiduista mahdollisuuksista

 • henkilön perustiedot ja ylläpitoprosessit
 • rinnakkaiset palvelussuhteet
 • palvelussuhteen elinkaaren prosessit
 • sähköiset lomakkeet
 • työnkulun ohjaukset
 • poissaolojen rekisteröinti
 • osaamisen elementit ja mittarit
 • henkilöiden osaamisprofiilit
 • tavoite- ja kehityskeskustelujen prosessit ja työnkulku
 • matkakulujen hallinta
 • matkasihteeritoiminnallisuus
 • kulukorvaukset

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Vesa Heinälä

Liiketoimintajohtaja, Johtamisen ja hallinnon palvelut