Henkilöstöhallinto on lakisääteisine toimenkuvineen ja käytännön tehtävineen laaja toimialue, joka vaatii monenlaista osaamista ja koskettaa jokaista työntekijää aina henkilöstösuunnittelusta ja rekrytoinnista lähtien. Henkilöstöhallinto tukee työntekijöitä ja esimiehiä esimerkiksi koulutuksin. Sillä on myös tärkeä rooli työhyvinvoinnin kehittäjänä. Moninaisten tehtävien ja prosessien hallinnointi on oma tärkeä osansa työstä ja siihen saa Tieralta automatisoidun, tehokkaan työvälineen.

Tiera Henkilöstöhallinnon automatisoitu ratkaisu kattaa kaikki työsuhteen elinkaaren prosessit aina palvelussuhteen luomisesta HR-tietojen analysointiin ja raportointiin. Palvelussuhteiden luonnin kokonaisuus yhtenäistää eri prosessit ja mahdollistaa niiden keskitetyn hallinnan. Ratkaisu sisältää asianohjauksen ja mahdollistaa siten tietojen siirtymisen nopeasti ja virheettömästi eteenpäin.

Vaivattomasti ja luotettavasti koko palvelussuhteen ajan

Automatisoitu, luotettava ja vaivaton tietojen käsittely alkaa joka työntekijän kohdalla siitä, kun palvelussuhde luodaan sähköisellä lomakkeella. Kaikki tieto kertyy työvuosien mittaan helposti käsiteltävään muotoon ja esimerkiksi työsopimus voidaan tulostaa suoraan palveluportaalista.

Osaamisen kehittäminen on keskeinen osa Tiera Henkilöstöhallinnon ratkaisua. Siihen kuuluvat esimerkiksi henkilöiden osaamisprifiilit, kompetenssien ylläpito ja kehityskeskustelu- sekä henkilöstönkehittämislomakkeet.

Osaamisvajeiden tunnistamisen jälkeen henkilö voi itse ilmoittautua kurssille ja suoritetut kurssit tallentuvat yksilön koulutushistoriaan. Esimies voi joko hyväksyä tai hylätä kurssin. Myös ulkoisille kursseille voi ilmoittautua samaisen palveluportaalin kautta. Koulutus- ja muihin matkakuluihin helpotusta tuo matkahallinta, joka on yksi automatisoidun ratkaisun keskeinen ja paljon käytetty ominaisuus.

Ratkaisun analysointi- ja raportointityökaluja on kiitelty. Se sisältää laajat raportointi- ja tietojen analysointimahdollisuudet ja sieltä saa helposti ulos niin standardiraportit kuin asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaan laaditut raportit.

Esimerkkejä henkilöstöhallinnon automatisoiduista mahdollisuuksista

 • henkilön perustiedot ja ylläpitoprosessit
 • rinnakkaiset palvelussuhteet
 • palvelussuhteen elinkaaren prosessit
 • sähköiset lomakkeet
 • työnkulun ohjaukset
 • poissaolojen rekisteröinti
 • osaamisen elementit ja mittarit
 • henkilöiden osaamisprofiilit
 • tavoite- ja kehityskeskustelujen prosessit ja työnkulku
 • matkakulujen hallinta
 • matkasihteeritoiminnallisuus
 • kulukorvaukset.