Taloushallinto on tärkeä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa. Se huolehtii paitsi taloudellisten resurssien hallinnoinnista, ja omalta osaltaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä, mutta myös tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksenteon tueksi. Tieran Taloushallinnon palvelu tarjoaa kustannustehokkaan ja monipuolisen ratkaisun taloushallinnon prosessien toteuttamiseen.

Taloushallinto voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen taloushallintoon. Tiera Taloushallinto -palvelun avulla voi tehdä ulkoisen taloushallinnan osto- ja myyntireskontraa ja niihin liittyvää laskutusta. Järjestelmän avulla ostolaskuja voi täsmäyttää automaattisesti ja järjestelmä tukee ostolaskujen kierrätystä ja hyväksyntäprosesseja. Myynnin puolella on mahdollista lähettää laskuja ja vastaanottaa viitteellisiä tai viitteettömiä suorituksia. Myös verot ja muu raportointi onnistuu sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Sisäinen taloushallinto kattaa erilaiset laskennan vaatimukset: kustannuspaikka-, kustannuslaji- ja tulosyksikkölaskennan. Tieran ratkaisu täyttää kaikki nämä vaatimukset ja tukee lisäksi projektien kustannusten seurantaa ja kaikkia muita raportteja, joita kunnissa tarvitaan.

Esimerkkejä taloushallinnon automatisoiduista mahdollisuuksista:

 • toimittajatiedot
 • ostolaskujen kierrätys
 • asiatarkastus ja hyväksyminen
 • maksatus
 • hinnoittelu ja verot
 • toistuvaistositteet
 • viitteelliset ja viitteettömät suoritukset
 • perinnät
 • käyttöomaisuusluokat
 • positiolaskenta
 • arvonkorotus ja -alennus
 • invertointivaraukset
 • tilikartta
 • kirjautukset ja täsmäytykset
 • pääkirjaraportointi
 • kustannuslajilaskenta
 • vyörytykset
 • raportointi