Tiera Hallinnon palvelut

Taloushallinto

Automatisoi ja säästä resursseja

Taloushallinnon automatisointi tuottaa ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi, tehostaa taloushallinnon lakisääteisten tehtävien tekemistä ja säästää resursseja. Taloushallinto on tärkeä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa. Se huolehtii paitsi taloudellisten resurssien hallinnoinnista, ja omalta osaltaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä, mutta myös tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksenteon tueksi.

Tieran Taloushallinnon palvelu tarjoaa kustannustehokkaan ja monipuolisen ratkaisun taloushallinnon prosessien toteuttamiseen valmiiksi kilpailutettuna järjestelmänä.

Taloushallinto voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen taloushallintoon. Tiera Taloushallinto-palvelun avulla voidaan tuottaa ulkoisen taloushallinnon osto- ja myyntireskontraa sekä niihin liittyvää laskutusta. Järjestelmän avulla ostolaskuja voi täsmäyttää automaattisesti, ja järjestelmä tukee ostolaskujen kierrätystä ja hyväksyntäprosesseja. Myynnin puolella on mahdollista lähettää laskuja ja vastaanottaa viitteellisiä tai viitteettömiä suorituksia. Myös vero- ja muu raportointi onnistuu asiakaskohtaisesti käytäntöjen mukaisesti.

Palvelun sisäinen taloushallinto-osio kattaa erilaiset laskennan vaatimukset: kustannuspaikka-, kustannuslaji- ja tulosyksikkölaskennan. Tieran ratkaisu täyttää kaikki nämä vaatimukset ja tukee lisäksi projektien kustannusten seurantaa ja muita raportteja, joita kunnissa tarvitaan.

Esimerkkejä taloushallinnon automatisoiduista mahdollisuuksista:

 • toimittajatiedot
 • ostolaskujen kierrätys
 • asiatarkastus ja hyväksyminen
 • maksatus
 • hinnoittelu ja verot
 • toistuvaistositteet
 • viitteelliset ja viitteettömät suoritukset
 • perinnät
 • käyttöomaisuusluokat
 • positiolaskenta
 • arvonkorotus ja -alennus
 • invertointivaraukset
 • tilikartta
 • kirjautukset ja täsmäytykset
 • pääkirjaraportointi
 • kustannuslajilaskenta
 • vyörytykset
 • raportointi

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Vesa Heinälä

Liiketoimintajohtaja, Johtamisen ja hallinnon palvelut