Tiera ERP on kuntaorganisaatioiden vaativiin ja monipuolisiin tarpeisiin kehitetty SAP-toiminnanohjausratkaisu. Se yksinkertaistaa, virtaviivaistaa ja nopeuttaa talouden ja toiminnan hallinnon prosesseja, ja sen avulla on tehokasta ja helppoa tehdä esimerkiksi tilitoimistotyötä, taloudenhallintaa ja kustannusanalyysiä palveluiden järjestäjän ja tuottajan tarpeisiin.

Kustannushyötyjä yhdessä kehittämisestä

Tiera ERP -toiminnanohjausjärjestelmä on joustava ja skaalautuva: se koostuu talouden ja toiminnan moduuleista, joita voidaan lisätä käyttöön helposti ja nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaan. Palvelu soveltuu niin kunnille, kaupungeille kuin maakunnille. Kaikki kaupunki- tai maakuntakonsernin osat voivat käyttää samaa järjestelmää.

Asiakkaat myös osallistuvat järjestelmän kehittämiseen ja hyötyvät näin työn mukana tulevasta kokemuksesta ja tiedosta. Kustannustehokkuutta lisää se, että Tiera ERP on yhtenäinen palvelu eli eri asiakkaat käyttävät samoja prosesseja tai prosessien variaatioita järjestelmässä. Tämä tekee palvelun käyttöönoton järkeväksi niin suurille kuin pienille organisaatioille, joiden voi muuten olla vaikea pystyä yksin investoimaan toiminnanohjausjärjestelmään. Tiera ERP tuo näin esimerkiksi uusimmat digitaaliset palvelut kaiken kokoisten omistaja-asiakkaiden hyödynnettäväksi.

Hyödyt nopeasti käyttöön

Tiera ERP -järjestelmän käyttöönottoa helpottaa ja nopeuttaa valtavasti se, että järjestelmä on jo valmiiksi kilpailutettu. Käyttöönottoa sujuvoittaa myös Tieran vahva järjestelmäasiantuntemus sekä omistaja-asiakkaiden toimintaympäristön ja sitä tukevien prosessien ymmärrys. Tieran asiantuntijat auttavat ja opastavat järjestelmän tehokkaaseen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.