8.12.2021

Tiera kilpailuttaa puhe+data -palvelun dynaamisena hankintajärjestelmänä

Tiera kilpailuttaa puhe+data -palvelunsa myös uusien hyvinvointialueiden käyttöön, ja hankintailmoitus on julkaistu 5.12.2021. Aiemmasta tiedosta poiketen, kilpailutus tehdään puitesopimuksen sijaan dynaamisena hankintajärjestelmänä.

– Teemme kilpailutuksen DPS:nä eli dynaamisena hankintajärjestelmänä, koska tekemissämme asiakaskartoituksissa tuli ilmi seikkoja, jotka puoltavat DPS:n käyttöä. Operaattoreilla on esimerkiksi alueellisia kuuluvuuseroja ja hyvinvointialueet tarvitsevat teleoperaattoripalveluihinsa asiakaskohtaisia räätälöintejä. Tästä syystä joustavampi sopimus palvelee asiakkaitamme paremmin, kertoo ratkaisupäällikkö Sanna Winter.

Dynaaminen hankintajärjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että Tiera toteuttaa asiakkaidensa puolesta minikilpailutukset veloituksetta, ja asiakkaat voivat liittyä sopimukseen milloin tahansa, toisin kuin puitesopimusjärjestelyssä.

– Dynaaminen hankintajärjestelmä mahdollistaa asiakkaiden joustavan mukaantulon, ja he pystyvät myös joustavammin hyödyntämään sopimusta, joka on viisi vuotta voimassa. DPS ei edellytä myöskään puitesopimuksen tavoin kiinnostuksen ilmaisuja eli kaikki halukkaat voivat hyödyntää nyt kilpailutettavaa sopimusta, Winter tarkentaa.

Tiera pääsee toteuttamaan ensimmäisiä kilpailutuksia jo tammikuun toisella viikolla 10.1.2022 alkaen.

Kattavat ja joustavat teleoperaattoripalvelut ovat yksi hyvinvointialueiden ensimmäisistä toiminnan käynnistämiseen liittyvistä toiminnallisuuksista, johon nyt tarjoamme valmiiksi kilpailutettua ratkaisua. Haluamme tarjota hyvinvointialueille valmiin teleoperaattoripalveluiden kokonaisuuden, mikä on täydennettävissä erilaisilla digitaalisilla palveluilla tehostamaan toimintaa.

Tiera puhe+data -palvelut ovat jaettavissa erilaisiin kokonaisuuksiin asiakkaiden koon ja tarpeiden mukaan. Tarvittaessa Tieralta on saatavissa operaattoripalveluiden käyttöönoton tehostamiseksi myös hankepäällikköpalvelu.

Minikilpailutuksien käynnistämiseksi olettehan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen hankinnat(@)tiera.fi.