Tiera

LUPAPISTE

Elektronisk ärendehanteringstjänst

Lupapiste är en digital ärendehanteringstjänst för elektroniska tillståndstransaktioner i byggd miljö för alla parter: kommunala aktörer (myndigheter) samt kommuninvånare och företag.

Användningen av tjänsten påskyndar och förbättrar tillståndshanteringen och förbättrar kvaliteten på de ansökningar och planer som lämnas in till den kommunala aktören (myndigheten). Tjänsten underlättar informationsflödet och sparar tid och pengar för både invånare och kommunen.

Tillstånd kan sökas via Lupapiste-tjänsten i mer än 60 procent av de finska kommunerna. Fler än 100 000 användare har registrerat sig i tjänsten. Tiera har upphandlat tjänsten Lupapiste för användning av sina ägare och Evolta Oy är tjänsteleverantör.

För den kommunala aktören

Webbtjänsten Lupapiste omfattar byggnadsövervakning för kommunala aktörer, kommunaltekniska tjänster och miljötillståndstjänster med en enda kontaktpunkt. Det finns också ett elektroniskt datahanteringssystem för byggnadsövervakning, vilket möjliggör permanent arkivering av dokument och hämtning av data på nätet.

  • Behandling av bygglov och anmälningar och kundtjänst på nätet – från förhandsenkät till permanent arkivering av dokument
  • Tillståndshantering för av allmänna områden och kundrådgivning
  • Miljösektorns behandling av miljötillstånd och anmälningsfrågor samt kundservice. Möjlighet att även publicera nödvändiga meddelanden och beslut
  • Datahanteringslösning för byggnadsövervakningen, som gör det möjligt att digitalisera dokumenthantering och lagring enligt arkivinstitutionens krav, och inga pappersmellansteg behövs längre

För kommuninvånaren

Genom Lupapiste kan kommunens invånare ansöka om tillstånd för den byggda miljön och hantera tillhörande myndighetsärenden på nätet.

Tjänsten gör det möjligt för kommuninvånarna att kartlägga behovet av tillstånd för ett byggprojekt och att främja tillståndsärenden till och med efter projektets avslutande. Genom projektvyn kan olika parter följa tjänstens förlopp i realtid och komplettera nödvändig information.

Tjänsten sparar tid och besvär när ärendena sköts utan onödiga byråbesök eller pappersarbete – och tillståndsansökan kan göras när som helst, var som helst.

Användningen av Lupapiste är kostnadsfri för kommuninvånarna, men kommunen tar ut en eventuell avgift för att behandla tillståndsansökan enligt egen prissättning.

Lupapiste är en Nyckelflagga-produkt.

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Kai Pousi

Liiketoimintajohtaja, Smart City -ratkaisut

Kiinnostuitko, mutta olet juuri nyt kiireinen?

Ladda ner guide