7.12.2020

Vasa stad överför sina ICT-tjänster till Kuntien Tiera Oy

Vasa stad har beslutat att överföra ICT-tjänsterna och applikationsstödtjänsterna till Kuntien Tiera Oy, som staden är delägare i. Tiera ansvarar framöver för stadens alla ICT-tjänster åtminstone under de fem följande åren. ICT-anställda på Mico Botnia Oy Ab, som tidigare tillhandahållit dessa tjänster, övergår i Tieras tjänst 1.1.2021.

Beslutet att lägga ut tjänsterna berodde på ett identifierat behov av att säkerställa tillräckliga resurser för tillhandahållandet och utvecklingen av ICT-tjänsterna.

– I den föränderliga operativa miljön behöver vi en ICT-partner som på ett mångsidigt sätt kan ansvara för både tillhandahållandet av ICT-tjänster och främjandet av digitalisering. Vi ville också bevara arbetsplatserna i Vasa. Tiera är ett kommunägt riksomfattande inhouse-företag som det är lätt att samarbeta med. Den ICT-personal som övergår i Tieras tjänst kommer även framöver att ha en bra och dessutom mer mångsidig arbetsgivare, medan vi kan vara säkra på att vi har högklassiga ICT-tjänster i framtiden, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

När ICT-tjänsterna övertas av Tiera, övergår också Mico Botnias ICT-verksamhet och personal till Tiera. Personalen fortsätter att arbeta i Vasa, och tjänsterna backas upp av Tieras nationella serviceorganisation och dess processer som utvecklats för kommunsektorn. Både Vasa stad och Mico Botnia kommer att anlita inhouse-företagets outsourcade ICT-tjänster framöver.

En viktig tvåspråkig ICT-servicecentral inrättas i Vasa

Kuntien Tiera Oy är ett riksomfattande ICT-företag som ägs av 333 kommunala aktörer och som alltid verkar strategiskt nära sina kunder. I och med samarbetet får de kommunala aktörerna funktionssäkra, skalningsbara och standardiserade ICT-tjänster. Vasa stads beslut stärker ytterligare Tieras ställning som kommunernas största producent av ICT-tjänster i Finland. Tieras tjänster omfattar över 500 000 invånare.

– En viktig tvåspråkig ICT-servicecentral inrättas i Vasa. Därigenom får Tiera värdefull kompetens ifråga om ICT-tjänster och applikationsstöd, och antalet anställda på Tiera ökar till över 200. Således kan vi framöver i högre grad och närmare användarna även stödja andra kommuner och kommunala aktörer i Österbotten. På Tiera uppskattar vi Vasa stads beslut om ICT-partnerskap med oss och kommer att göra vårt bästa för att våra kunder ska få ut så mycket som möjligt av inhouse-partnerskapet, säger Tieras affärsverksamhetsdirektör Jyri Lehtonen.

 

Ytterligare information:

Tomas Häyry
Stadsdirektör, Vasa stad
040 540 5412 / tomas.hayry(@)vaasa.fi

Jukka Markkanen
Kundrelationsdirektör, Kuntien Tiera Oy
040 574 9044 / jukka.markkanen(@)tiera.fi

Teemu Lehtonen
ICT-direktör, Vasa stad
040 637 5676 / teemu.lehtonen(@)vaasa.fi

Jyri Lehtonen
Affärsverksamhetsdirektör, Kuntien Tiera Oy
044 907 2464 / jyri.lehtonen(@)tiera.fi