24.10.2022

Valkeakoski, Akaa ja Urjala ulkoistavat perustietotekniikan palvelunsa Tieralle

Valkeakoski, Akaa, ja Urjala ovat päättäneet ulkoistaa perustietotekniikan palvelunsa omistamalleen in-house-yhtiölle Tieralle. Akaa päätti asiasta 4.10., ja Valkeakoski sekä Urjala päättivät asiasta 24.10. Kunnat haluavat päätöksen myötä varmistaa, että palvelut vastaavat myös hyvinvointialuemuutoksen jälkeisiin tarpeisiin, ja ovat riittävällä tasolla toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta.

Toimivilla tietotekniikan ratkaisuilla on suuri rooli kuntatoimijoiden arjessa. Valtaosa työstä tehdään digitaalisten palveluiden ja tietotekniikan avulla, ja tukemana. Käytännössä kunnan toiminta lähes pysähtyy, jos tietotekninen ympäristö ei toimi tarkoituksenmukaisesti. Ulkoistamalla perustietotekniikan palvelutuotanto kuntatoimijoiden toimintaan erikoistuneelle Tieralle, varmistetaan tarvittavat resurssit, palvelut ja laatu toimintavarman ja nykyaikaisen ICT-ympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen.

”Monet samanaikaiset kehityskulut ovat käynnistäneet Etelä-Pirkanmaalla keskustelun perustietotekniikan palveluiden järjestämistavasta. Hyvinvointialueiden käynnistyminen vähentää kuntien käytössä olevia resursseja, perusjärjestelmissä on uudistamistarvetta, nykyinen konesali poistuu lähitulevaisuudessa käytöstä, henkilöriskejä on tarve vähentää ja voimavaroja on tarve kohdentaa uudelleen.

Kaikki nämä yhdessä ovat olleet vaikuttamassa selvitykseen Tieran palveluiden käyttöön siirtymisestä. Selvitykset on saatu valmiiksi ja nyt tehdyillä päätöksillä käynnistetään siirtymishanke”, kertoo Valkeakosken kaupungin tietohallintojohtaja Markku Salakka.

Kunnat rakentavat yhdessä toimivaa mallia

Kyseiset Etelä-Pirkanmaan kunnat ovat vuodesta 2002 alkaen järjestäneet tietotekniikkaan liittyvät palvelunsa yhteistyössä. Valkeakosken kaupunki on toiminut järjestelyn vastuukuntana.

Vuonna 2020 uusitun yhteistyösopimuksen mukaisesti tietohallinnon seudullisella yhteistyöllä pyritään kustannushallinnan lisäksi parantamaan kuntien mahdollisuuksia palveluidensa automatisointiin ja kehittämiseen tietotekniikan keinoin. Kunnat haluavat panostaa nimenomaan palveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen, ei niiden tuottamiseen. Siksi valtaosa tietotekniikan peruspalveluista onkin siirretty hankittavaksi ostopalveluina.

Kunnat näkevät ulkoistuksen hyvänä tapana vähentää riskejä ja parantaa mahdollisuuksia kehittää omia palveluitaan ja palveluiden järjestämisen tapoja. Osassa perustietotekniikan palveluista on tietohallinnon seudullisella henkilöstöllä kuitenkin edelleen päivittäisiä, perustietotekniikan toimintavarmuuden kannalta erittäin kriittisiä tehtäviä. Tämä aiheuttaa suuren henkilöriskin tietojärjestelmien toimintavarmuudelle seudullisesti etenkin lomien ja muiden poissaolojen yhteydessä.

Riskien lisäksi on jo pidempään käyty seutukunnallisesti keskustelua kuntien tarpeesta kehittää sähköisiä palvelujaan vastaamaan nykyistä paremmin alati kasvavia vaatimuksia. Myös lainsäädännön vaatimukset ja toimintaympäristön muutokset (mm. hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen) edellyttävät muutoksia toimintatavoissa ja tietohallinnon resurssien kohdentamisessa.

Kunnissa on todettu, ettei nykyinen toimintatapa ja resursointi mahdollista riittävää tietojärjestelmien kehittämistä eikä tietohallinnon tukea seudun kuntien kehittämishankkeille. Seudullisen tietohallinnon tehtäviä onkin välttämätöntä kohdentaa nykyistä enemmän perustietotekniikan palveluiden päivittäisestä ylläpidosta kuntien palveluiden kehittämiseen, projektitoimintaan ja toimialojen tukemiseen.

Tiera vastaa kuntatoimijoiden toimintaympäristön kasvaviin ICT-vaatimuksiin ja resurssipulaan

Tilanne ei ole ainutlaatuinen. Kuntatoimijoiden ICT-ympäristöiltä edellytetään koko ajan enemmän samaan aikaan, kun resursseja tulisi keskittää myös digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja siten kuntalaisten palveluiden parantamiseen.

”Olemme innoissamme mahdollisuudesta päästä mukaan tuottamaan ja kehittämään Valkeakosken, Akaan ja Urjalan ICT-palveluita tulevaisuuden kuntien näkökulmista ja tarpeista. Kolmen kunnan yhteinen päätös ulkoistaa Tieralle on kansallisesti vaikuttava, ja meillä aukeaa mahdollisuus tukea kuntien tavoitteiden mukaista toiminnan uudistamista. Lisäksi alueellinen vaikuttavuutemme Pirkanmaalla kasvaa kyseisten kuntien kanssa käynnistyvän ICT-kumppanuuden myötä”, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Tieran omistajina toimii yli 390 kuntaorganisaatiota, 18 hyvinvointialuetta mukaan lukien. Yhtiö työllistää noin 400 henkilöä ympäri Suomen. Valtakunnallinen palvelumalli on kehitetty yhteistyössä omistaja-asiakkaiden kanssa ja Tieralla on laaja asiantuntemus nimenomaan kuntakentän ICT-ympäristöistä.

Lisätietoja:

Jyri Lehtonen, liiketoimintajohtaja
Kuntien Tiera Oy

Puh. 040 907 2464
jyri.lehtonen@tiera.fi

Markku Salakka, tietohallintojohtaja
Valkeakosken kaupunki

markku.salakka@valkeakoski.fi