22.6.2022

Tuusniemi kommun i Norra Savolax överför sina IKT-tjänster till Tiera

Tuusniemi inleder IKT-samarbete med Tiera i augusti 2022. Kommunen beslutade att överföra sina IKT-tjänster till Tiera, så att den egna personalen skulle kunna fokusera mer på produktion och utveckling av tjänster som kommuninvånarna behöver.

– Vi har fört en diskussion och skapat en helhetsbild av det nuvarande läget för och behovet av våra IKT-tjänster. Vi vill att vår personal har möjlighet att fokusera på produktion och utveckling av tjänster som kommuninvånarna behöver. IKT-tjänsterna spelar en allt viktigare roll i vår verksamhet och vi vill ha de nödvändiga IKT-tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt, men på ett sätt som också stöder våra mål, säger Timo Kiviluoma, kommundirektör i Tuusniemi.

Tuusniemi är en kommun med cirka 2 500 invånare i Norra Savolax. I likhet med många andra kommuner har kommunens IKT-kostnader ökat på grund av den förändrade verksamhetsmiljön och de växande kraven. I Tuusniemi anser man att det inte är möjligt, eller ens förnuftigt, att själv upprätthålla den moderna och informationssäkra IKT-miljö som behövs.

– Vi vill att IKT-tjänsterna ska möta våra behov och kvalitetsnivåer och även bidra till att kontrollera kostnadsökningarna. Tiera har en nationell verksamhetsmodell och ett nätverk av experter som är specialiserade på att underhålla IKT-miljöer i kommunerna, fortsätter Kiviniemi.

En fungerande IKT-miljö möjliggör utveckling av tjänster för kommuninvånare

Förutom nyttan med den nationella verksamhetsmodellen för Tiera anser man i Tuusniemi att utnyttjandet av Tieras gemensamma kommunala lösningar också bidrar till att påskynda kommunens digitalisering. I Norra Savolax genomför till exempel Siilinjärvi och Leppävirta redan ett liknande IKT-samarbete med Tiera.

– Vi insåg att vi behöver en partner som ger oss ett bredare stöd för utvecklingen av verksamheten och tjänsterna samt för samordningen av digitaliseringen som helhet. Genom samarbetet med Tiera strävar vi efter ett utvecklingspartnerskap, säger Kiviniemi.

Samarbetet inleds i augusti 2022 med ett implementeringsprojekt och produktionen inleds vid årsskiftet. I samarbetet kommer man till exempel att modernisera enhetshanteringen och förnya kommunikationsnäten.

– Vår verksamhet expanderar i Norra Savolax i och med att Tuusniemi kommun har beslutat att ansluta sig till våra tjänster. Under de senaste åren har vi moderniserat de kommunala aktörernas IKT-miljöer inom dessa tjänsteområden, och vi är tacksamma för möjligheten att stödja Tuusniemis kommuns mål för deras IKT-tjänster. Vår nationellt utvecklade servicemodell passar både för kommuner med mindre och med större befolkningsunderlag, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Mer information:

Timo Kiviluoma
Kommundirektör, Tuusniemi kommun
044 720 9047 / timo.kiviluoma(@)tuusniemi.fi

Jyri Lehtonen
Äffärschef, Kommunernas Tiera Ab
044 907 2464 / jyri.lehtonen(@)tiera.fi

Jukka Markkanen
Försäljningschef, Kommunernas Tiera Ab
040 574 9044 / jukka.markkanen(@)tiera.fi