7.12.2020

Tiera tar över Mico Botnias ICT-verksamhet

Mico Botnia Oy Ab och Kuntien Tiera Oy har avtalat om att Tiera tar över Mico Botnias ICT-verksamhet som överlåtelse av rörelse. Alla Mico Botnias befintliga ICT-avtal överförs i samband med transaktionen, och Tiera fortsätter att tillhandahålla tjänsterna för de nuvarande kunderna.

Överlåtelsen av rörelsen sker 1.1.2021, varvid servicepersonalen som består av ca 30 anställda övergår i Tieras tjänst som gamla arbetstagare. Personalen fortsätter att arbeta i Vasa, och tjänsterna backas upp av Tieras nationella serviceorganisation och dess processer som utvecklats för kommunsektorn.

– Mico Botnias huvudsakliga affärsverksamhet utgörs framöver av tjänster inom ekonomi- och personaladministration. Transaktionen främjar Mico Botnias fokus på dessa områden, berättar Mico Botnias vd Juha Suikkanen.

– När det gäller säkerställandet av ICT-tjänsterna är Tiera Mico Botnias och dess kunders bästa partner, säger Suikkanen.

I och med transaktionen befäster Tiera ytterligare sin ställning som ledande leverantör av ICT-tjänster inom kommunsektorn. Tiera ansvarar för över 20 ägarkunders ICT-tjänster, som omfattar över en halv miljon invånare.

– Vår tillväxt har varit målmedveten, och under det senaste året har utvecklingen var stark. Under drygt ett år har redan fyra kommunala inhouse-företags ICT-verksamhet överförts till Tiera. Det är fint att också få över Mico Botnias experter till vår riksomfattande organisation. Tillsammans kan vi på ett allt mer heltäckande sätt uppfylla våra ägarkunders ICT-behov och främja digitaliseringen, säger Kuntien Tiera Oy:s vice vd Sakari Luotonen.

Ytterligare information:

Vd Juha Suikkanen
Mico Botnia Oy Ab
040 744 6223 / juha.suikkanen(@)micobotnia.fi

Vice vd Sakari Luotonen
Kuntien Tiera Oy
050 584 2174 / sakari.luotonen(@)tiera.fi