11.5.2020

Tiera och Åbo stad förnyar Åbos resursplanering

Åbo stad kom överens med Kommuners Tiera om att modernisera Åbos resursplanering med marknadens senaste molnbaserade SAP S/4 HANA-tekniken. Den 10 februari 2020 beslutade staden att starta SAP S/4 HANA-systemets implementeringsprojekt, som syftar till att implementera de viktigaste processerna för tjänstehantering och ekonomi från början av 2021. 

Målet för Åbo stad är att skapa enhetliga, strömlinjeformade och lätt mätbara processer som stödjer genomförandet av stadens strategi och mål. Nyckeln är att tillhandahålla aktuell, tillförlitlig och uttömmande information om processerna.

”Med denna innovation kommer användningen av SAP-systemet att utvidgas och fördjupas, vilket ökar den allmänna kvaliteten på tjänsten. Även kostnadsplanering, övergripande resursfördelning, styrning av servicekedjor och -urval samt utvecklingsmöjligheter förbättras avsevärt”, säger Tapio Järvenpää, projektledare för Åbo stad.

”Som erfaren SAP-användarstad var det naturligt för Åbo att söka ett system som stödjer strömlinjeformade processer från SAP:s nya urval. Staden valde SAP SaaS som lösning, som vi kommer att implementera tillsammans med vår integrationspartner Fujitsu Finland snabbt och kostnadseffektivt”, säger Vesa Heinälä, direktör för Tiera.

De processområden som stöds av det nya systemet är finansiell planering, investeringar och anläggningstillgångar, bokföring, kostnads- och lönsamhetsberäkning, försäljning, upphandling och tjänstehantering. Förutom SAP S/4 HANA-systemet kommer implementeringsprojektet att implementera datalager-, analys-, integrations- och gemensamma databehandlingssektioner ur SAP-produktfamiljen.

Implementeringsprojektet är nära kopplat till andra utvecklingsprojekt i staden. Implementeringsprojektets specifikationsfas pågår och enligt planen kommer de första delarna av systemet att vara i produktion vid årsskiftet 2021.

Ytterligare information:

Åbo stad
Tapio Järvenpää
tapio.jarvenpaa@turku.fi
tfn 040 199 0836

Kommuners Tiera Ab
Vesa Heinälä
vesa.heinala@tiera.fi
tfn 040 587 4313