17.11.2020

Bättre Skoldag-kampanj för att stödja elevernas välbefinnande

Kampanjen Bättre Skoldag gör det möjligt för kommunerna att stödja elevers välbefinnande och lärande i stor skala. Det gör det möjligt för lärare att aktivera och stödja sina elever i det digitala samhället.

Kampanjen kommer att genomföras i tjänsten Tiera Vire, som kommer att vara tillgänglig i två månader för den deltagande kommunen till ett nedsatt pris. När du beställer Tiera Vire för kampanjpriset får du funktionerna i Tiera Vire-tjänsten som är skräddarsydda för skolmiljön!

Kampanjen Bättre Skoldag kan lanseras för skolor i din kommun i början av 2021.

Be om mer information från kontaktpersonerna i Kundservice >>

Kampanjen Bättre Skoldag utmanar skoleleverna till konkreta åtgärder för att förbättra deras skoldag. Åtgärderna uppmuntrar till fysisk aktivitet, övergripande välbefinnande och sätt att stödja inlärning. Kommunens skolor tävlar med varandra i en lekfull utmaning. Eleverna deltar i utmaningen genom att samla välmåendepoäng för sig själva och sin skola i Tiera Vire-applikationen.

Tiera Vire-tjänsten har också visat sig öka gemenskap och interaktion, vilket har fått ett helt nytt värde i en situation där fysiska kontakter begränsas.

”Vi lanserar kampanjen eftersom vi vill erbjuda skolorna konkreta lösningar på den utmanande coronasituationen. Vi har utformat kampanjen på ett sådant sätt att det är enkelt för kommunen att starta och förse skolorna med en helhet  som uppfyller de behov som har uppstått i många skolor. Lättheten märks till exempel i att förvaltningen av tjänsten är mycket lätt.”

– Anne-Maarit Paunonen, produktionschef, Kuntien Tiera

”Jag skulle inte ha trott hur kul det är att göra utmaningen  och hur mycket som motion lugnar ner en. Efter att ha motionerat regelbundet har jag märkt att sömnkvaliteten har förbättrats, jag kunde koncentrera mig bättre på distanslektioner och jag har gått ner i vikt. En mycket lyckad kampanj!”

– Gymnasieelev som deltagit i en tidigare kampanj, Åbo

Nu är ett bra tillfälle att fatta ett beslut och utmana din kommuns skolor att delta, eftersom vi erbjuder Tiera Vire-tjänsten fram till slutet av mars 2021 med rabatt för genomförandet av kampanjen Bättre Skoldag.

Kontakta din Tiera kundansvariga i ditt område för att delta i kampanjen och få Tiera Vires kampanjpriser samt instruktioner om hur du deltar i kampanjen!

Kontakta oss – vi berättar mer >>