7.3.2022

Tiera arbetar fortlöpande för att trygga riskhanteringen och beredskapen för undantagssituationer

Säkerhetsläget i Europa har förändrats dramatiskt under den senaste veckan. Detta har naturligtvis också direkta följder för Finland och finländarna.

Utöver den traditionella krigföringen pågår också ett cyberkrig i Europa. Därför har cybersäkerheten blivit ett viktigt diskussionsämne och orosmoment, vid sidan av den övriga riskhanteringen och beredskapen. Förändringarna i cybermiljön bidrar klart och tydligt också till en ökning av de övriga informationsskyddsriskerna i kommunfältet, och de kan också ha återspeglingseffekter i Tieras och Tieras partners tjänster.

Utgångspunkt: att säkerställa verksamhetens kontinuitet

Såväl kommuner och kommunala organisationer som Tiera och Tieras nätverk av samarbetspartner har emellertid vidtagit åtgärder för undantagssituationer och för de förändringar som dessa situationer orsakar i omvärlden.
Tieras utgångspunkt är att riskhantering och åtgärder för att säkerställa verksamhetens kontinuitet genomförs på en så bred front som möjligt och att stark fokus läggs vid dem i det dagliga arbetet.

Tiera verkar som ägarkundernas betrodda partner inom IKT och digitala lösningar, och vi arbetar för att säkerställa kundernas informationssäkerhet och kontinuiteten av deras verksamheter. Vi är fullt engagerade för detta mål. Vi erbjuder dessutom ett omfattande utbud av färdigt konkurrensutsatta informationssäkerhets- och dataskyddslösningar och experttjänster. Tjänsterna är utformade för att hjälpa till i kampen mot cyberhot mot den digitala servicemiljön och i utvecklingen av säkerheten.

Vi har också studerat och preciserat beredskapen i vår egen verksamhet tekniskt, operativt och administrativt. Under denna exceptionella tid utför vi också utvecklingsarbete inom riskhantering och kontinuitetssäkring med perspektiv på både vår egen och våra kunders verksamhet.

Läs informationssäkerhetschefen Matti Turunens blogg, där han berättar vad vi alla bör veta nu, när vi arbetar i skuggan av ett cyberkrig. (på finska)

Ta också del av kontrollistan för cybersäkerhet, som berättar om de viktigaste kontrollåtgärderna som kommunala organisationer ska vidta under de rådande förhållandena (på finska). Vi ger mer information kund- och servicespecifikt efter behov.

Mer information:

Jyrki Halttunen
Verkställande direktör
Kommunernas Tiera Ab

IKT-utläggningskunderna får tilläggsinformation av deras utsedda servicechefer

Affärsverksamhets- och servicespecifik tilläggsinformation ger affärsverksamhetscheferna och ansvarspersonerna för de olika lösningarna