18.3.2022

Tiera är beredd på fackliga stridsåtgärder till följd av AKTA-kollektivavtalsförhandlingarna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA och AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal AVAINTES löpte ut den 28 februari 2022 och inga nya avtal har upprättats trots förhandlingar. Till följd av detta har fackförbunden vidtagit fackliga stridsåtgärder och varslat om strejk. Detta påverkar även verksamheten hos Kommunernas Tiera Ab.

Tiera har den 15 mars 2022 mottagit ett meddelande i enlighet med lagen om medling i arbetstvister om en arbetsinställelse som kommer att pågå i två dagar den 6–7 april 2022, såvida inget nytt kollektivavtal upprättas senast den 5 april 2022. Den meddelade arbetsinställelsen gäller anställda vid Kommunernas Tiera Ab:s verksamhetsenhet i Åbo som hör till Fackförbundet Jyty rf:s och JHL ry:s medlemsföreningar.

Hotet om strejk gäller Tieras enhet i Åbo och förväntas inte påverka övriga enheter. Tiera har en omfattande nationell servicemodell med hjälp av vilken vi strävar efter att säkerställa kontinuiteten i tjänsterna för alla kunder även i en eventuell strejksituation.

Mer information per specifik tjänst ger Tieras serviceansvariga och/eller servicechefer.