2.12.2020

Socialas Plattformen för det allmänna bästa sammanför organisationer som tillhandahåller tjänster och kommunala aktörer

Alustapalvelu Sociala Oy och Tiera har utvecklat en Plattform för det allmänna bästa som underlättar samarbetet mellan kommunala aktörer och organisationer.

I augusti i fjol blev Alustapalvelu Sociala, som ägs av organisationer, Tieras kundägare. Samarbetet mellan Tiera och Sociala inleddes med det digitala genomförandet av Plattformen för det allmänna bästa. Utvecklingsplattformen är Tieras Digi- och processplattform, som kan användas för att snabbt digitalisera och harmonisera serviceprocesser, en process i taget.

Plattformen för det allmänna bästa kommer att vara en virtuell miljö där organisationer som tillhandahåller tjänster och ideella organisationer kan stärka sitt ömsesidiga samarbete och beskriva, utveckla och marknadsföra sina tjänster till kommunala aktörer som tillhandahåller social- och sysselsättningstjänster.

Lättare än tidigare att utnyttja tjänster som tillhandahålls av organisationer

Plattformen för det allmänna bästa, som konceptualiserats av Sociala, sammanför kommunala aktörer och organisationer som tillhandahåller tjänster. På så sätt blir det lättare för kommuner och framtida välfärdsområden att hitta och konkurrensutsätta de tjänster som tillhandahålls av organisationer.

– Kundorienterade och högklassiga tjänstevägar kräver ett friktionslöst samarbete mellan många organisationer. Plattformen för det allmänna bästa underlättar samspelet mellan olika aktörer och kunden drar nytta av detta, till exempel i takt med att social- och hälsovårdstjänsterna och sysselsättningstjänsterna blir mer mångsidiga och tillgängliga, säger Hanna Hauta-aho, projektledare för Plattformen för det allmänna bästa.

– Genom Plattformen för det allmänna bästa hittar de kommunala aktörerna till exempel organisationer som tillhandahåller serviceboende och deras utbud. De stödåtgärder som finns tillgängliga för psykiska rehabiliteringspatienter är också sökbara och kan struktureras på grundval av de önskade kriterierna. Med hjälp av Plattformen för det allmänna bästa kommer utbud och efterfrågan att mötas på ett smidigare sätt, säger Sari Koljonen, utvecklingsdirektör på Tiera.

Plattformen utvecklas smidigt och i nära samarbete

Genom att använda Tieras Digi- och processplattform har genomförandet av Plattformen för det allmänna bästa fortskridit snabbt och smidigt. Utvecklingsarbetet sker i små bitar i samarbete med organisationer och tjänsteleverantörer. Implementering och testning sker samtidigt. På så sätt kan man hela tiden se om processerna fungerar och om riktningen är rätt. Vid behov kan funktionerna ändras när som helst med hjälp av enkla åtgärder.

I och med samarbetet och den nya tjänsteplattformen stödjer man organisationernas livskraft och möjliggör en bättre integrering i kommunernas, samkommunernas och de framtida välfärdsområdenas verksamhet.

– Det är utmärkt att få med Sociala och dess ägarorganisationer i Tieras nätverk. Organisationerna är vitala partner när det gäller att tillhandahålla tjänster till kommunerna. I egenskap av tjänsteintegrerare tar Sociala fram ett ekosystem för tjänsteproduktion i den tredje sektorn som stöd för kommuner, samkommuner och framtida välfärdsområden, säger Jyrki Halttunen, verkställande direktör för Tiera.

Mer information:

Alustapalvelu Sociala Oy
Hanna Hauta-aho, projektledare
040 5018751 / hanna.hauta-aho(@)sociala.fi

Kuntien Tiera Oy
Sari Koljonen, utvecklingsdirektör
040 556 8201 / sari.koljonen(@)tiera.fi

Alustapalvelu Sociala Oy är ett samhälleligt företag som ägs av organisationer. Sociala möjliggör expertnätverk som stärker organisationers tjänsteproduktion och erbjuder lösningar för gemensam utveckling, gemensam upphandling och gemensamma anbud. Konceptualiseringen för Plattformen för det allmänna bästa genomfördes i samarbete med organisationer och aktörer inom social- och hälsovård. Projektet finansierades av NTM-centralen i Södra Savolax Finlands strukturfonder-program Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.