22.6.2020

Siilinjärvi kommun lägger ut IKT-tjänster på Tiera i Norra Savolax

Siilinjärvi kommun har beslutat att lägga ut IKT-tjänster på entreprenad till Kuntien Tiera Oy. I framtiden kommer Tiera att ansvara för Siilinjärvi kommuns IKT-tjänster som en helhet, åtminstone under de kommande fem åren. Siilinjärvis IKT-personal kommer att överföras till att vara en del av Tiera från och med den 1 oktober 2020.

Siilinjärvi kommuns utläggning till Tiera som en producerad IKT-tjänst medför fördelar och minimerar riskerna. Tiera ska etablera ett servicecentrum i Siilinjärvi som stödjer Siilinjärvis kommunala strategi som en åtgärd. I och med utläggningen kommer all personal inom Siilinjärvis IT-tjänster att anställas av Tiera som gamla arbetstagare. Samtidigt enas man också om principer för överföring av IKT-utrustning och programvara till Tiera.

”Siilinjärvi kommun har gjort en helhetsbedömning av den framtida partnern som producerar IKT-tjänster. Utifrån bedömningen har Tiera varit det bästa alternativet för produktion av Siilinjärvi kommuns IKT-tjänster och som partner för framtida utveckling. På Tiera är det främst utvecklingen av kommunala IKT-lösningar som står i fokus”, säger Petteri Ristikangas, ekonomidirektör för Siilinjärvi.

”Målet är att Siilinjärvi kommun i framtiden ska bli den ledande utvecklarkommunen för distansarbete, på ett heltäckande sätt”, fortsätter Ristikangas.

Tieras Utläggningstjänster möjliggör användning av det kommunala områdets bästa IKT-praxis

Kuntien Tiera Oy är ett nationellt IKT-bolag som ägs av 325 kommunala aktörer (31 mars 2020), som alltid verkar strategiskt även lokalt nära sina utläggningskunder. Tiera har utvecklat en projektmodell för utläggning av kommunal IKT-tjänsteproduktion och ett antal tjänster som stödjer utläggning av tjänster och ger mervärde till ägarkunder, som redan är konkurrensutsatta och standardiserade.

Utläggningstjänsterna kan, beroende på kundens behov, omfatta antingen hela hanteringen av IKT eller alternativt grundläggande informationsteknik. Utläggningstjänsterna säkerställer att kommunen har möjlighet att främja digitalisering och skapa mervärde för kommunens anställda och invånare.

”Siilinjärvi kommun har gjort en mycket grundlig analys av IKT-implementeringsmetoden i den framtida kommunen. På Tiera gläds vi åt Siilinjärvis förtroende för oss och över vår möjlighet att etablera ett lokalt Tiera-servicecenter för Norra Savolax i Siilinjärvi. Genom vårt kommande servicecenter i Siilinjärvi kan Tiera påverka utvecklingen i regionens kommuner på ett positivt sätt”, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Mer information:

Jukka Markkanen
kundrelationsdirektör
Kuntien Tiera Oy
(040) 574 9044
jukka.markkanen(@)tiera.fi

Jyri Lehtonen
affärschef
Kuntien Tiera Oy
(044) 907 2464
jyri.lehtonen(@)tiera.fi

Petteri Ristikangas
ekonomidirektör
Siilinjärvi kommun
(044) 740 1103
petteri.ristikangas(@)siilinjarvi.fi


Erkko Nykänen
kommunstyrelsens ordförande
Siilinjärvi kommun
(044) 365 4416