27.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan liittos IKT-tjänster överförs till Tiera

Pohjois-Pohjanmaan liitto har fattat beslutet att förvärva sina IKT-tjänster från Tiera. Beslutet stöder förbundets strategiska mål och syftar till att säkerställa både en fungerande IT-infrastruktur, hantering av molntjänster och informationssäkerhet i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö.

– Vi har utforskat möjligheterna och fördelarna med att omorganisera IKT-tjänsterna för vår organisation i mer än ett år. Behovet av förnyelse betonades ytterligare med coronavåren 2020. Vi vill säkerställa användbarhet, kvalitet och datasäkerhet i vår IKT-miljö och vi vill att vår IT-förvaltning ska kunna fokusera bättre på att utveckla vår kärnverksamhet, säger Riitta Pitkänen, förvaltningsdirektör för Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Pohjois-Pohjanmaan liitto producerar för närvarande själv servermiljön och arbetsstationstjänsterna. I framtiden kommer Tiera att ansvara för förbundets IKT-tjänster. Samarbetet inleds med lanseringen av de centrala funktionerna i Tieras tjänster.

In-house-företaget gör det möjligt att implementera färdiga nationella verksamhetsmodeller och lösningar

– Beslutet att förvärva IKT-tjänster från Tiera med hjälp av förbundets in-house-position baserades på en omfattande utredning. Tiera har färdiga nationella driftsmodeller och färdigt implementerbara tjänster för ägarkunder. Vårt strategiska mål är att göra effektiva verktyg och förutsättningarna för arbetsplatsoberoende arbete mer vardagliga. Samarbetet med Tiera stödjer och möjliggör detta, säger Pitkänen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto är det andra landskapsförbundet av Tieras ägarkunder som överlåter produktionen av IKT-tjänster till Tiera. Fler och fler ägare av Tiera har fattat ett IKT-utläggningsbeslut för Tiera och Tiera har vuxit till att bli den ledande IKT-utläggningspartnern på det kommunala området genom ägarnas förtroende.

– Vi är mycket nöjda med Pohjois-Pohjanmaas beslut och vårt inledande samarbete. Förbundet har genomfört en lång och noggrann utredning av IKT-tjänsteleverantörer och valt Tiera som en lämpligare partner för dem. Det är fantastiskt att starta ett samarbete med förbundet och fördjupa Tieras verksamhet ytterligare i Uleåborgs region, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Mer information:

Riitta Pitkänen
Förvaltningsdirektör, Pohjois-Pohjanmaan liitto
tfn 050 505 2260
riitta.pitkanen(@)pohjois-pohjanmaa.fi

Jyri Lehtonen
Affärschef, Kuntien Tiera Oy
tfn 044 907 2464
jyri.lehtonen(@)tiera.fi