19.8.2020

Plattformen för Tieras System för servicesedel och inköpstjänst PSOP förnyas

Servermiljön för Systemet för servicesedel och inköpstjänst har förnyats under våren 2020. Syftet med förnyelsen har varit att utforma och genomföra en enhetlig och stödd servermiljö som bättre tillgodoser PSOP:s behov och därmed förenklar underhållet av systemet.

Tiera har i samarbete med kommunerna utvecklat Parasta palvelua-onlinetjänsten och systemet för servicesedel och inköpstjänst PSOP som stöder det och som innehåller nationella verksamhetsmodeller och -processer för hantering av servicesedlar och köpt service. Tjänstehelheten underlättar vardagen för både tjänsteleverantören, tjänsteproducenten och kommuninvånaren som använder tjänsten.

Systemet utvecklas i samarbete med kunderna. Under 2020 kommer systemet att förnyas på flera sätt. Den största enskilda innovationen är systemets servermiljö. I bakgrunden av PSOP körs en effektivare servermiljö som är skalad för att passa den växande användningen av PSOP. Med förnyelsen säkerställer man PSOP:s beredskap att ta emot en växande kundbas.

Förnyelsen av serverplattformen kommer att ge en enhetlig och stödd miljö, förenkla underhållet och ersätta den gamla virtualiseringsplattformens servrar med nya effektiva modeller. Xen-virtualiseringstekniken byttes till den mer utbredda delade VmWare.

Dessutom kommer systemutvecklingen, som kommer att utnyttja containerteknik, att bli effektivare inom ramen för förnyelsen. Med hjälp av containerteknik kommer utvecklingen av PSOP att bli ännu smidigare i framtiden och det kommer att bli ännu enklare att bygga ut nya funktioner. De viktigaste fördelarna med containerteknik är bland annat feltolerans, skalbarhet, kortare avbrott och snabbare systemuppdateringar. Den containerbaserade strukturen gör det möjligt för utvecklaren att starta hela systemet genom att bara installera ett fåtal verktyg (docker + docker-compose) i det format som det också är i den riktiga miljön.

Med hjälp av containerteknik kan PSOP:s kritiska områden köras parallellt och i fall av störningssituationer kan en del av den trafik som kommer in i systemet omdirigeras till alternativa containers, så att personen som använder PSOP inte ens märker störningen. Som ett resultat kan också systemuppdateringar genomföras utan att användaren märker ett avbrott.

Efter förnyelsen kommer varje del att innehålla en formell beskrivning av vad som krävs för att omvandla appen till körbart skick (Dockerfile). Lösningen är också betydligt enklare att automatisera.

”Jag tror att de pågående och framtida förnyelserna i PSOP-servermiljön kommer att förbättra den redan lovvärda användarnöjdheten”, säger Kati Penttilä-Kokko, ansvarig för affärsverksamheten på Tiera. ”Systemet för servicesedel och inköpstjänst används i 23 kommunala organisationer och implementeringar pågår med tre kommunala organisationer. Intresset för systemet är stort och plattformsförnyelsen kommer att göra det möjligt för oss att bättre tillgodose behoven hos den växande kundbasen.”

Mer information:

Kati Penttilä-Kokko
affärschef, välfärd
Kommuners Tiera Ab
Tfn (040) 689 6088
kati.penttila-kokko(@)tiera.fi