8.9.2020

Pinja Group Oy valdes till utvecklare och underhållspartner för Tieras System för servicesedel och köpt service (PSOP)

Pinja och Tiera har tecknat avtal om underhåll och utveckling av Systemet för servicesedel och köpt service, Parasta palvelua. Kontraktet har ett värde på en miljon euro per år och gäller i princip i tio år.

Den 26 augusti ingick Tiera ett avtal med Pinja Group baserat på ett nytt anbudsförfarande som omfattade underhåll, support, hantering av serviceförfrågningar och miljöutvecklingsarbete för systemet för servicesedel och köpt service .

Tieras verkställande direktör Jyrki Halttunen och Pinjas verkställande direktör Veli-Matti Nurminen

Pinja har skapat en miljö för Tiera där det system som används av miljontals finländare fungerar. Pinja ansvarar för den fortsatta utvecklingen av systemet under ledning av Tiera och för att lösa support- och serviceförfrågningar.

Pinja vill som Tieras partner delta i utvecklingen av ett allt mer lättillgängligt digitalt samhälle för finländare. Bolagets starka expertis inom tjänster för den offentliga sektorn och digitaliseringsprojekt för tjänsteföretags affärsverksamhet ger stabilitet och tillförlitlighet till servicelöftet att genomföra Parasta palvelua.

”Vi vill erbjuda våra kunder ett högklassigt system för servicesedel och köpt service och med Pinja kan vi erbjuda högklassigt utvecklingsarbete och säkerheten i kontinuerlig service. Vi utvecklar hela tiden systemet för att möta behoven hos servicearrangören, serviceleverantören och kommuninvånarna”, säger Kati Penttilä-Kokko, ansvarig för Tieras affärsverksamhet.

Mer information:

Kati Penttilä-Kokko 
affärschef
Välfärdstjänster
Tfn (040) 689 6088
kati.penttila-kokko(@)tiera.fi

Pinja Group Oy är ett finländskt digitalt designföretag som grundades 1990 med en omsättning på 50 miljoner euro. Företaget sysselsätter 550 personer i Finland.
Pinja är med och skapar nya typer av tjänster där datamassor och dataflöden används för att bilda och rikta in nya tjänster. Kärnan i den offentliga sektorns och tjänsteföretagens digitaliseringsprojekt är en smidig vardag.