17.2.2023

Nokian kaupunki valitsi Tiera City -ratkaisun yhtenäistämään maankäytön ja rakennetun ympäristön prosesseja

Tiera ja Nokian kaupunki ovat sopineet Tiera Cityn hankinnasta. Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää keskeiset kaupunkisuunnittelun toiminnot ja niiden tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Ratkaisu toimitetaan SaaS-mallisesti palveluna.

Helmikuussa 2023 allekirjoitettu sopimus kattaa kaikki Tiera Cityn toiminnalliset osakokonaisuudet, ulkoisia integraatioita, käyttöönottoprojektin, tiedonsiirrot nykyjärjestelmistä sekä pääkäyttäjien koulutukset.

Hankinnan myötä Nokialla tehostetaan kaupunkikehityspalveluiden palvelualueen digitalisaatiota yhdistämällä kaikki tiedot saman SaaS-järjestelmän alle, saadaan suunnittelu tietomallipohjaiseksi, nopeutetaan ja tehostetaan prosesseja ja työskentelyä toiminnanohjauksella sekä parannetaan tiedolla johtamista. Tämä kaikki parantaa myös viranomaisyhteistyötä sekä kaupungin asiakaspalvelua kuntalaisille.

”Smart City -järjestelmän määritysvaihe kilpailutuksineen on ollut pitkä, yli kolmen vuoden projekti. Järjestelmän käyttöönotolla varaudutaan Nokian kaupungin tuleviin kehitystarpeisiin, väestökasvuun ja valmistelussa oleviin lainsäädännön muutoksiin. Tavoitteenamme on, että koko järjestelmä on täydessä käytössä vuoden 2024 lopussa ja vanhojen järjestelmien alasajo on tehty”, kertoo Nokian kaupungin maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

”Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota Nokialle markkinoiden edistyksellisintä rakennetun ympäristön kokonaisratkaisua. Allekirjoitettu sopimus vahvistaa Tieran ja Nokian yhteistyötä ja luo lisäksi edellytyksiä pitkäjänteiseen palveluiden kehittämiseen yhdessä” toteaa Tieran liiketoimintajohtaja Kai Pousi.

Tiera City -järjestelmän käyttöönoton suunnittelu alkaa maaliskuussa 2023, ja ensimmäinen osakokonaisuus on tavoitteena ottaa tuotantokäyttöön kesän lopulla. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön tiedonhallinta, prosessiohjaus ja kiinteistömuodostus. Tämän jälkeen ovat vuorossa kaavoitus, ajantasakaavat ja lupahallinta. Käyttöönottoprojekti kestää kokonaisuudessaan noin puolitoista vuotta ja sisältää useita osatoimituksia.

”Nokian kaupungin rooli oli merkittävä, kun asiakastarvetta tunnistettiin ja myöhemmin kilpailutusta käynnistettiin yhteistyössä neljän muun kunnan kanssa. On ollut kiinnostavaa toimia yhteistyössä edelläkävijäkuntien kanssa hankkeen alusta lähtien”, toteaa Tieran ratkaisupäällikkö Vesa Raulos.

”Ilman Tieran kattavaa asiantuntijajoukkoa ja kilpailutukseen osallistuneita kuntia hankkeen määrittely ja kilpailutus olisi ollut liian haastava yksittäiselle kaupungille”, toteaa Kari Stenlund. 

Lisätietoja:

Kuntien Tiera:
Kai Pousi, Liiketoimintajohtaja, Smart City -ratkaisut, puh. +358 40 585 5400, kai.pousi@tiera.fi

Nokian kaupunki:
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, puh. +358 44 486 1609