19.10.2020

Leppävirta kommun lägger ut IKT-tjänster på Tiera i Norra Savolax

Leppävirta kommun har beslutat att lägga ut IKT-tjänster på entreprenad till Kommunernas Tiera Ab. I framtiden kommer Tiera att ansvara för kommunens IKT-tjänster som en helhet, åtminstone under de kommande fem åren. IKT-personalen som för närvarande har producerat kommunens tjänster kommer att överföras till att vara en del av Tiera från och med den 1 januari 2021.

Bakgrunden till beslutet är att i framtiden säkerställa kommunens tillräckliga personalresurser samt IKT-miljöns tillförlitlighet och verksamhetsutveckling. IKT-personal går i pension och med den nuvarande verksamhetsmodellen skulle det vara en utmaning att lyckas rekrytera nya människor med hänsyn till sektorns krav på yrkeskunskap. Med beslutet om utläggning vill Leppävirta säkerställa IKT-tjänsternas tillförlitlighet och söker en långsiktig IKT-partner från Kuntien Tiera Oy, som kommunen äger.

– Effektiviteten i vår verksamhet är för närvarande baserad på engagemang och professionalism hos vår personal. Om de framtida rekryteringsbehoven inte kan tillgodoses eller om kommunen inte har tillgång till IKT-personal kommer serviceavbrott oundvikligen att uppstå, säger Matti Raatikainen, kommundirektör i Leppävirta.

– Partnerskapet möjliggör en långsiktig utveckling utan den kostnadsökning som uppstår genom regelbunden upphandling av tjänsteleverantörer som är verksamma på marknaden och under anbudsförfarandets stillastående fas i samband med utvecklingen av kommunala IKT-tjänster, fortsätter Raatikainen.

En nationell in-house-aktör möjliggör tillförlitlighet och skalbara tjänster

Leppävirtas IKT-experter anställs av Tiera från början av året. Personalen kommer att överföras till in-house-företaget som gamla anställda och bli en del av en nationell expertorganisation. Tiera ser de lokala experterna som en garanti för framgångsrika kundrelationer och gör det möjligt för experterna att utvecklas på ett mer mångsidigt sätt än tidigare.

I landskapet Norra Savolax har Siilinjärvi kommun tidigare lagt ut sina IKT-tjänster på entreprenad till Tiera. De kommunala aktörerna upplever i allt högre grad att Tieras IKT-utläggningstjänster ger tillförlitlighet åt helheten när IKT-tjänster tillhandahålls av en nationell serviceorganisation som är specialiserad på kommunala aktörer.

– Leppävirta vill utnyttja det in-house-företag som ägs av kommunen, som är specialiserat på kommunala aktörer, för att organisera sina IKT-tjänster. Detta är bra, eftersom fördelarna med in-house-upphandlingar är påtagliga. Upphandlingsmetoden är effektiv, snabb och bygger på partnerskap. Personalen flyttar till Tiera som gamla arbetstagare och fortsätter därmed att sköta kommunens IKT-tjänster i en välbekant plats. Dessutom får kommunen direkt tillgång till vår organisations omfattande kompetens, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Kommunernas Tiera Ab är ett nationellt IKT-bolag som ägs av 333 kommunala aktörer (1 oktober 2020), som alltid verkar strategiskt även lokalt nära sina utläggningskunder. Tieras ägare har under de närmaste åren starkt lagt ut IKT-tjänster på entreprenad till företaget och Tiera har blivit Finlands största kommunala IKT-utläggningspartner. Med en bred ägarbas får de kommunala aktörerna tillförlitlighet och skalbarhet i sina IKT-tjänster. Dessutom kommer moderniseringen av IKT-miljöer med den bästa praxis som utvecklats av Tiera att medföra samma kostnadseffektivitetsfördelar för ägarkunder som de kommersiella operatörerna erbjuder.

Mer information:

Matti Raatikainen
Kommundirektör i Leppävirta
(044) 7906 082 / matti.raatikainen(@)leppavirta.fi

Anssi Nykänen
Verkställande sekreterare i Leppävirta
(044) 797 5533, anssi.nykanen(@)leppavirta.fi

Jukka Markkanen
Kundrelationsdirektör, Kuntien Tiera Oy
(040) 574 9044 / jukka.markkanen(@)tiera.fi

Jyri Lehtonen
Affärschef, Kuntien Tiera Oy
(044) 907 2464 / jyri.lehtonen(@)tiera.fi