25.3.2021

Lahtis och Jyväskylä ansluter sig till utbildningsprojektet DigiOne

Finlands Kommunförbund som DigiOnes huvudsamarbetspartner

Syftet med DigiOne är att skapa en nationell digital tjänsteplattform som sammanför lärande- och utbildningstjänster. I november 2020 tillkännagavs DigiOne-samarbetet, som omfattar städerna Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo och Uleåborg samt Kommuners Tiera. Nu ansluter sig också städerna Lahtis och Jyväskylä till projektet.

På nationell nivå är detta ett mycket viktigt projekt, eftersom de berörda kommunerna nu omfattar mer än 25 procent av Finlands befolkning. Utgångspunkten är att alla andra villiga kommuner kan gå med senare. DigiOne har också inlett ett samarbete med Finlands Kommunförbund. Syftet med samarbetet är att sprida DigiOne-medvetenhet till kommunerna, påverka och samarbeta på nationell nivå samt bygga upp samarbete och samarbetsnätverk.

I hjärtat av DigiOne finns eleven. Syftet med projektet är att stödja elevens lärande och välbefinnande, vilket blir konkret i syftet att tillhandahålla utbildningstjänster av hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. I projektet bygger man en digital tjänsteplattform och ett utbildningsekosystem baserat på plattformsekonomi. Plattformsmodellen möjliggör interaktion och samarbete mellan ekosystemaktörer genom tjänster utvecklade för tjänsteplattformen och ackumulerad information. I den digitala tjänsteplattformen integreras de tjänster som behövs inom undervisning och utbildning i en lättanvänd helhet.

”I grundutbildningen i Lahtis stad välkomnar vi att DigiOne kommer med moderna verktyg för inlärning och kommunikation, så att läraren och den studerande med en inloggning och ett användargränssnitt får de verktyg de behöver för sitt arbete”, säger Lassi Kilponen, undervisnings- och pedagogikdirektör för grundutbildningen i Lahtis.

Projektet pågår till slutet av 2023, då tjänsterna för grundutbildning och gymnasium kommer att utvecklas. Dessutom beaktas småbarnspedagogik och yrkesutbildning vid utformningen av den digitala tjänsteplattformen, eftersom syftet är att senare integrera dem i DigiOne. Utgångspunkten är att alla intresserade utbildningsarrangörer, kommersiella tjänsteleverantörer och andra aktörer inom utbildningssektorn kan gå med i DigiOnes tjänsteplattform i etapper.

”Vi på Tiera ser utbyggnaden av projektet som en mycket bra sak. För vår del vill vi varmt välkomna Lahtis och Jyväskylä till att delta i ett nationellt viktigt utvecklingsarbete”, säger Kati Penttilä-Kokko, ledande affärschef för Tieras välfärdstjänster-enhet och medlem i DigiOnes ledningsteam.

Med mer än 300 utbildningsarrangörer i Finland och staten som driver sina egna datasystem uppkommer det ingen enkel synergi eller gemensam hävstångseffekt. Med hjälp av den gemensamma tjänsteplattformen och ekosystemet för utbildningsarrangörer och kommersiella aktörer kan man på ett kostnadseffektivt sätt skapa en helhet som tillgodoser nuvarande behov och framtiden – något som inte ens existerar globalt för närvarande.

”Att gå med i DigiOne-gemenskapen är en mycket trevlig sak för oss. Vi får delta i detta årtiondes viktigaste utvecklingsarbete för bildningstjänster. I Lahtis är DigiOne nu den främsta åtgärden i stadens strategi”, sammanfattar Kilponen från Lahtis.

”De viktigaste utmaningarna i samband med teknikanvändning kan lösas genom ett omfattande samarbete mellan utbildningsarrangörer. Du kan inte komma framåt i de stora sakerna genom att arbeta ensam. I DigiOne-projektet frågar man de rätta frågorna. Syftet är till exempel att minska fragmenteringen av tjänster och information samt dubbelarbete. Genom att utveckla lättanvända och lättillgängliga tjänster för kommuninvånarna främjar vi också jämställdhet.

Jyväskylä stad vill aktivt stödja nationellt betydelsefullt utvecklingsarbete och även hämta sin egen kompetens till det gemensamma bordet. Tillsammans är vi mer”, säger Jarkko Lampinen från Jyväskyläs tjänster för småbarnspedagogik och grundutbildning.

Finlands Kommunförbund som DigiOnes huvudsamarbetspartner

Det är mycket viktigt för DigiOne och Finlands Kommunförbund att delta i utvecklingen av framtidens utbildning och att involvera alla aktörer inom undervisnings- och utbildningsområdet i Finland. Kommunförbundet spelar en viktig roll när det gäller att involvera alla kommuner i ett gemensamt ekosystem för utbildning.

Hanna Tainio, vice verkställande direktör för Finlands Kommunförbund, beskriver stämningen kring inledandet av samarbetet: ”Finlands Kommunförbund stöder DigiOnes arbete med entusiasm.

Finlands Kommunförbund fungerar som kommunernas röst när det gäller att bygga samarbetsnätverk

Finlands Kommunförbund och DigiOne har stora möjligheter till synergi, till exempel i form av expert- och ekosystemsamarbete. Finlands Kommunförbund samlar olika aktörer och nätverk, som också är användbara i utvecklingen av DigiOne. Sju utvecklingsstäder, Kuntien Tiera och Finlands Kommunförbund vill tillsammans påverka framtiden och lagstiftningen för undervisning på nationell nivå.

”Vi tycker att det är viktigt att DigiOne möjliggör gemensamma lösningar för hela kommunområdet i framtiden. På så sätt undviker man en situation där kommunerna ensamma måste utveckla regionala lösningar”, säger Tainio.

”Partnerskapet med Finlands Kommunförbund stärker samarbetet på kommunområdet ytterligare”, säger Ilkka Kalo, direktör för grundutbildning på Vanda stad och DigiOne-projektets ansvarande direktör.

Målet är att förbättra inlärningsförutsättningarna och minska ojämlikheten för barn och ungdomar

”Vi bygger ett för Finland och till och med på global nivå unikt utbildningsekosystem baserat på plattformsekonomi, som bildas av användare och offentliga och kommersiella aktörer tillsammans. Med hjälp av datamodeller som skapats i DigiOne och standardiserade gränssnitt skapar man ett nationellt enhetligt arbetssätt”, säger Kirsi Lehto, projektledare för DigiOne.

”Nya och innovativa tjänster kan dyka upp på plattformen i framtiden, vilka vi inte ens kan drömma om ännu”, beskriver Lehto.

”Jyväskylä stad hoppas att målen för DigiOne-projektet verkligen kan uppnås genom samarbete. Som ett resultat av projektet förväntar vi oss konkreta lösningar relaterade till digitala tjänster, verksamhetskultur och informationsledning inom utbildning. Vi hoppas också att dubbelarbete minskar inom bland annat områden som upphandling, integration, datasäkerhet och dataskydd”, säger Jarkko Lampinen från Jyväskylä.

Den extra finansiering som söks för projektet syftar till att kombinera småbarnspedagogik och yrkesutbildning till en enda helhet, vilket gör det möjligt att bygga upp tjänsterna på den digitala tjänsteplattformen för att tjäna hela utbildningsområdet.

”När projektet nu expanderar kommer det också att finnas ett bredare perspektiv och olika storlekar på de kommuner som deltar i arbetet. Det framväxande DigiOne-ekosystemet behöver kommunala aktörer som Jyväskylä och Lahtis, och tidpunkten är utmärkt eftersom den första anbudsförfarandena i samband med projektet är på väg. Det finns mycket arbete att dela med sig av”, säger Tieras Penttilä-Kokko.

Ilkka Kalo, ordförande i DigiOne-styrgruppen som övervakar DigiOne-helheten, noterar med tillfredsställelse om projektets tillväxt:”Våra ursprungliga mål var mycket höga, men den slutliga sammansättningen av utvecklande kommuner överträffade alla våra förväntningar. Tack till alla redan i detta skede.”

Mer information:

DigiOne-projektledare
Kirsi Lehto

tfn 050 314 2815
kirsi.lehto@vantaa.fi

DigiOne-styrgruppsordförande/ansvarig projektledare
Ilkka Kalo

tfn 040 707 1115
ilkka.kalo@vantaa.fi

Grundutbildningstjänsterna i Lahtis stad, undervisnings- och pedagogikdirektör
Lassi Kilponen

tfn 044 716 1328
lassi.kilponen@lahti.fi

Jyväskylä stad, Tjänsterna för småbarnspedagogik och grundutbildning, servicechef
Jarkko Lampinen

tfn 050 401 0402
jarkko.lampinen@jyvaskyla.fi

Finlands Kommunförbund rf, vice verkställande direktör
Hanna Tainio

tfn 050 567 1624
hanna.tainio@kuntaliitto.fi

Kommuners Tiera Ab
Kati Penttilä-Kokko

Välfärdstjänst, affärsverksamheterna pedagogik och undervisning, ledande affärschef
tfn 040 689 6088
kati.penttila-kokko@tiera.fi

www.digione.fi/digione-sve/