8.12.2020

Kuntien Tiera konkurrensutsatte Optimerings­programmet för tjänster och transporter, samt specialisttjänster för optimering

Kuntien Tiera Oy konkurrensutsatte 2019 en strategisk optimeringstjänst för hemtjänster. Anbudsförfarandet vanns av Procomp Solutions Oy.  Beslutet behandlades i Marknadsdomstolen på grund av en överklagan om tvetydigheter och tolkningsmöjligheter av referenskraven.

Tiera följde Marknadsdomstolens beslut, lyssnade på kundernas behov och gjorde en ny konkurrensutsättning sommaren 2020. Den nya upphandlingen var inte begränsad till hemtjänster, utan gör det möjligt att erbjuda det vinnande systemet till Tieras kunder på ett omfattande sätt inom logistik, bland annat dagverksamhet, måltidstjänster, transport och distribution av förbrukningsartiklar.

Den transporterande materielen ger ett mervärde när det är i rörelse och den nya lösningen uppmuntrar till logistiskt samarbete mellan kommunernas olika sektorer oavsett transportslag.

På bilden Jani Rautiainen, Procomp och Pauli Päärinta, Kuntien Tiera

Procomp Solutions Oy uppfyllde anbudsgivarens lämplighetskrav och avtalet med Procomp undertecknades den 3 september 2020.

”Tiera har också fått frågor från kunder om användningen av Tiera Optima för andra tjänster än de som ges i hemmet. Tyvärr tillät inte den första konkurrensutsättningen detta. När vi inledde det nya anbudsförfarandet tog vi hänsyn till kundernas önskemål och behov och utvidgade tydligt det ursprungliga anbudsförfarandet”, säger Kati Penttilä-Kokko, ansvarig för Tieras Välfärdstjänster-affärsverksamhet.

”Nu möjliggör tjänsten transport av både gods och personal. Skoltransporter är till exempel ett bra och aktuellt användningsområde när det gäller passagerartransporter. Vi har fortfarande en stor kundbas inom dessa hemtjänster, särskilt när det gäller strategisk optimering där verksamheten beaktas i sin helhet med hänsyn till exempelvis resursbehov, kundens vård- och serviceplaner, rutter och teamstugor. Tjänsten är utmärkt, särskilt när man kombinerar områden i exempelvis samkommuner för social- och hälsovård. På så sätt kan verksamheten ses över och överlappningar elimineras och verksamheten kan effektiviseras utan att äventyra den service som erbjuds personer”, fortsätter Penttilä-Kokko

”Vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att använda vår tjänst så mångsidigt och brett som möjligt för den kommunala organisationens behov. I all vår verksamhet strävar vi efter att lyssna på våra kunders behov och svara på dem på bästa möjliga sätt.”

Mer information:

Kati Penttilä-Kokko
affärschef
Välfärdstjänster
Tfn (040) 689 6088
kati.penttila-kokko(@)tiera.fi

Tiera ordnar ett webbinarium om Tiera Optima i slutet av hösten 2020. Vi tillkännager aktuella evenemang på vår Aktuellt-sida och i nyhetsbrevet (Prenumerera på nyhetsbrevet längst ner på vår webbsida.)