20.1.2023

Kommunernas Tiera och Digia Finland har tecknat ett avtal om en lösning för mjukvarurobotik med öppen källkod

Kommunernas Tiera och Digia Finland Oy har tecknat ett samarbetsavtal om en heltäckande lösning för mjukvarurobotik. Objektet för det öppna anbudsförfarande som Tiera anordnade hösten 2022 var en SaaS-baserad lösning för mjukvarurobotik, som omfattar experttjänster inom mjukvarurobotik samt robotsamtal som en helt integrerad del av mjukvarurobotiken. Anbudsförfarandet vanns av Digia Finland Oy.

Mjukvarurobotik kan till exempel användas inom ekonomi- och löneförvaltning, personalförvaltning, kundservice, order- och avtalshantering, systemintegrationer samt sammanställning och revision av data och innehåll. Den kan öka effektiviteten i arbetet med upp till 80 procent.

Avtalet mellan Tiera och Digia Finland omfattar tvåvägs robotsamtal och SMS-tjänster som en helt integrerad tjänst inom mjukvarurobotik. Avtalet omfattar även experttjänster relaterade till implementering av systemet, driftstöd och utbildning samt annat utvecklingsarbete relaterat till mjukvarurobotik.

”Mjukvarurobotik dvs. RPA (Robotic Process Automation) är modernt och används i första hand för att automatisera tidskrävande rutinprocesser. Automatiseringen av manuella processer stöder också minskningen av resurser på grund av pensionering av kommunal personal. I Tieras anbudsförfarande lyssnade man på kunden. Rättigheterna till koden behålls alltid av kunden, mjukvarurobotar kan enkelt överföras till andra miljöer och genom öppen källkod undviker man också en leverantörsfälla”, säger Pekka Malo, lösningschef på Tiera.

Förutom kostnadsbesparingar för kunden kan fördelarna med RPA innebära att undvika misstag, säkerställa kvalitet och fatta helt konsekventa och bättre beslut.  Automatisering ökar plats- och tidsoberoendet och är ett viktigt verktyg i automatiseringen av övergripande processer. Robotsamtal som en del av RPA är ett effektivt sätt att samla in data i ett heltäckande strukturerat format och att tillhandahålla nödvändig information för beslutsfattande och initiering av processer.

En mjukvarurobot kan baseras på ett standardiserat arbetsflöde eller på självlärande mjukvara som implementeras med hjälp av artificiell intelligens. Mjukvarurobotik kräver inte kodning eller ändringar av informationssystem, och den medger utfasning av föråldrade legacy-system, en process och en licens i taget.

”För kommunerna innebär RPA snabbare processer, högre kvalitetsresultat, skalbarhet och smidighet samt bättre mätbarhet när upprepade manuella arbetsfaser elimineras, för att inte tala om 100-procentig spårbarhet”, fortsätter Malo.

”Kommunernas Tiera kan nu erbjuda sina kunder en heltäckande Robotic as a Service-lösning (RaaS) som möjliggör automatisering av kommunens mest mångsidiga processer och minskning av onödiga rutinuppgifter. Detta frigör personalresurser för viktigare uppgifter. Mjukvarurobotlösningen är en del av den långsiktiga utvecklingen av Tieras SmartCity-erbjudande”, säger Kai Pousi, affärschef på Kommunernas Tiera.

Robotteknik är ett effektivt sätt att digitalisera verksamheten

Kommunerna och städerna lever mitt i den största strukturomvandlingen och digitaliseringen i sin historia. Enligt Olli Ainasvuori, chef för Digias robotikverksamhet, behövs nu en gemensam kommunal upphandling av robotteknik som möjliggjorts av Tiera.

”Behovet av ett verkligt digitalt språng är nära. Avancerad robotteknik ger ett effektivt sätt att digitalisera verksamheten. Det finns en ökande efterfrågan på robotiktjänster i kommuner och städer, och det är fantastiskt att kunna förverkliga digitaliseringen på det kommunala området”, säger Ainasvuori.

Han betonar vikten av professionell robotteknik. Mjukvarurobotik ses ofta som en lätt automatisering av användargränssnitt, vars funktionalitet och användbarhet är tvivelaktig. Tieras robotiktjänst för kommuner och städer omfattar dock professionell och säker automatisering, vars funktionalitet säkerställs genom underhåll dygnet runt, om det behövs. Tjänsten är ISO 27001-certifierad, vilket speglar kvaliteten på tjänsten och fungerar som en garanti för informationssäkerhet.

”Robotteknik spelar en nyckelroll i den behandling av data som digitaliseringen kräver. Det hjälper till att automatisera manuella rutiner, men mer och mer professionell robotteknik kan användas för att samla in, flytta och bearbeta data. I denna roll är robotteknik verkligen en universalnyckel till digitalisering. Data hämtas där de finns, dit de behövs och i den form som krävs för att de ska kunna användas”, tillägger Ainasvuori.

Mer information: 

Kommunernas Tiera Ab: Kai Pousi, affärschef, Smart City-lösningar, tfn 040 585 5400, kai.pousi@tiera.fi,
Pekka Malo, lösningschef, Smart City-lösningar, tfn 044 260 7337, pekka.malo@tiera.fi

Digia Finland Oy: Olli Ainasvuori, affärsdirektör, tfn 040 718 6632, olli.ainasvuori(@)digia.com 

Digia är ett mjukvaru- och serviceföretag som hjälper sina kunder att förnya sig i en nätverksvärld. Digias omsättning 2021 var 156 miljoner euro. Företaget är noterat på Nasdaq Helsingfors (DIGIA).