17.1.2023

Tiera ja Digia ovat solmineet sopimuksen avoimen lähdekoodin ohjelmistorobotiikan ratkaisusta

Kuntien Tiera ja Digia Finland Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen ohjelmistorobotiikan kokonaisvaltaisesta ratkaisusta. Tieran syksyllä 2022 järjestämän avoimen kilpailutuksen kohteena oli SaaS-pohjainen ratkaisu ohjelmistorobotiikalle, joka kattaa ohjelmistorobotiikan asiantuntijapalvelut sekä robottipuhelut täysin integroituneena osana ohjelmistorobotiikkaa. Kilpailutuksen voitti Digia Finland Oy.

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää mm. talous- ja palkkahallinnossa, henkilöstöhallinnossa, asiakaspalvelussa, tilaus- ja sopimushallinnassa, järjestelmien integraatioissa sekä datan ja sisällön koostamisessa ja tarkastuksissa. Se tehostaa työtä parhaimmillaan jopa 80 %.

Tieran ja Digian välinen sopimus käsittää ohjelmistorobotiikkaan täysin integroituneena palveluna kaksisuuntaiset robottipuhelut ja tekstiviestipalvelut. Sopimukseen kuuluu myös järjestelmän käyttöönottoon, käyttötukeen ja koulutukseen liittyviä asiantuntijapalveluita sekä ohjelmistorobotiikkaan liittyvää muuta kehitystyötä.

”Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) on nykyaikaa ja sillä automatisoidaan ensisijaisesti aikaa vieviä rutiiniprosesseja. Manuaalisten prosessien automatisoiminen tukee myös kuntien henkilökunnan eläköitymisestä johtuvaa resurssivähenemää. Tieran kilpailutus tehtiin asiakasta kuunnellen. Koodin oikeudet säilyvät aina asiakkaalla, ohjelmistorobotit ovat helposti siirrettävissä toisiin ympäristöihin ja avoimella lähdekoodilla vältetään myös toimittajaloukku”, valaisee Tieran ratkaisupäällikkö Pekka Malo.

Asiakkaalle kustannussäästöjen lisäksi hyödyt RPA:sta voivat olla virheiden välttämisessä, laadun varmistuksessa sekä puhtaasti johdonmukaisten ja parempien päätöksen tekemisessä.  Automaatio lisää paikka- ja aikariippumattomuutta ja on oleellinen työkalu kokonaisprosessien automatisoinnissa. Robottipuhelut osana RPA:ta ovat tehokas tapa kerätä tietoa kattavasti jäsenneltyyn muotoon sekä tuottaa tarvittavaa tietoa päätöksentekoon ja prosessien käynnistämiseen.

Ohjelmistorobotti voi perustua standardoituun työnkulkuun tai tekoälyn avulla toteutettuun itseoppivaan ohjelmistoon. Ohjelmistorobotiikka ei vaadi koodausta tai muutoksia tietojärjestelmiin ja se mahdollistaa vanhentuneista legacy-järjestelmistä luopumista prosessi ja lisenssi kerrallaan.

”RPA tarkoittaa kunnille läpimenoajaltaan nopeampia prosesseja, laadukkaampia lopputulemia, skaalautuvuutta ja ketteryyttä sekä parempaa mitattavuutta toistuvien manuaalisten työvaiheiden poistuessa unohtamatta sataprosenttista jäljitettävyyttä”, jatkaa Malo

“Kuntien Tiera voi nyt tarjota asiakkailleen kattavan Robotic as a Service (RaaS) kokonaisratkaisun, jonka avulla on mahdollista automatisoida kunnan mitä moninaisempia prosesseja ja vähentää turhia rutiininomaisia suoritteita. Näin vapautuu henkilöresursseja tärkeämpiin tehtäviin. Ohjelmistorobotiikan ratkaisu on osa pitkäjänteistä Tieran SmartCity -tarjooman kehittämistä”, kertoo Kuntien Tieran liiketoimintajohtaja Kai Pousi.

Robotiikka tarjoaa tehokkaan tavan digitalisoida toimintaa

Kunnat ja kaupungit elävät historiansa suurimman rakennemuutoksen ja digitalisaatiomurroksen keskellä. Digian robotiikkaliiketoiminnasta vastaavan johtaja Olli Ainasvuoren mukaan Tieran mahdollistama kuntayhteinen robotiikkahankinta tulee nyt tarpeeseen.

”Tarve aidolle digiloikalle on käsillä. Edistyksellinen robotiikka tarjoaa tehokkaan tavan digitalisoida toimintaa. Kunnissa ja kaupungeissa on kasvavaa kysyntää robotiikkapalveluille ja on hienoa päästä tekemään digitalisaatiota todeksi kuntakentällä.”, Ainasvuori sanoo.

Hän korostaa ammattimaisen robotiikan merkitystä. Ohjelmistorobotiikka mielletään usein kevyeksi käyttöliittymäautomaatioksi, jonka toimivuus ja käytettävyys on kyseenalaista. Tieran kunnille ja kaupungeille tarjoamana robotiikkapalvelu on kuitenkin ammattimaista ja tietoturvallista automaatiota, jonka toimivuuden varmistaa tarvittaessa 24/7 ylläpito. Palvelu on ISO 27001 -sertifioitu, mikä kuvastaa palvelun laatua ja toimii tietoturvallisuuden takeena.

”Robotiikalla on keskeinen rooli digitalisaation edellyttämän datan käsittelyssä. Se tuo avun manuaalisten rutiinien automatisointiin, mutta yhä enemmän ammattimaista robotiikka voidaan hyödyntää tiedon keräämiseen, liikutteluun ja käsittelyyn. Tässä roolissa robotiikka on todellinen digitalisaation yleisavain. Data saadaan sieltä, missä se on, sinne missä sitä tarvitaan ja siinä muodossa kuin sen hyödyntäminen edellyttää”, Ainasvuori lisää.

Lisätietoja: 

Kuntien Tiera Oy: Kai Pousi, liiketoimintajohtaja, Smart City -ratkaisut, puh. 040 585 5400, kai.pousi@tiera.fi

Kuntien Tiera Oy: Pekka Malo, ratkaisupäällikkö, Smart City -ratkaisut, puh. 044 260 7337, pekka.malo@tiera.fi

Digia Finland Oy: Olli Ainasvuori, liiketoimintajohtaja, puh. 040 718 6632, olli.ainasvuori(@)digia.com 

Digia Finland Oy on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Digian liikevaihto vuonna 2021 oli 156 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA).