23.2.2022

Jakobstad lägger ut sina IKT-tjänster på Tiera

Jakobstad beslutade den 14 februari 2022 att lägga ut sina IKT-tjänster på det egna inhouse-bolaget Kommunernas Tiera Ab. Staden lägger ut alla sina IKT-tjänster på Tiera som en helhet från och med den 1 april 2022. Staden vill förutse och säkerställa nödvändiga resurser för underhåll och utveckling av IKT-miljön och digitaliseringen av tjänster.

– Vår verksamhetsmiljö förändras i allt snabbare takt, och vår uppgift är att se till att staden har de förutsättningar som krävs för att utveckla sin verksamhet, men framför allt också tjänsterna för kommuninvånarna. Tillsammans med Kuntien Tiera har vi genomfört en omfattande kartläggning av stadens informationssäkerhet, möjligheterna till utveckling av informationshanteringen och vår förmåga att möta framtida utmaningar. Vår lilla IT-organisations resurser är otillräckliga för att möta förnyelsebehovet och därför är den bästa lösningen att lägga ut IKT-tjänsterna på en tjänsteleverantör som vi äger, säger Milla Kallioinen, förvaltningsdirektör i Jakobstad.

Tiera hjälper kommunala aktörer att producera och förnya IKT-tjänster

Tiera ägs av över 380 kommunala aktörer och har under de senaste tre åren vuxit till en ledande IKT-partner för kommuner och städer. Inhouse-bolaget är specialiserat på att organisera, utveckla, producera och främja digitaliseringen av IKT-tjänster som tillhandahålls av kommunala aktörer.

– Under de senaste åren har allt fler kommuner lagt ut sina IKT-tjänster på Tiera. Genom Tiera kan en enskild kommunal aktör dra nytta av den nationella och omfattande erfarenheten hos en specialiserad IKT-tjänsteleverantör. För sin produktion och utveckling av tjänster får kunderna tillgång till kompetensen hos ett företag som är specialiserat på IKT-tjänster för just dem, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

I Österbotten utvidgas det kommunala samarbetet i och med Jakobstad

Överföringen av IKT-tjänster till Tiera gör det också möjligt för Jakobstad att överföra stadens IKT-anställda som gamla anställda till inhouse-bolaget. Personalen kommer att ingå i en kraftigt växande nationell organisation och samtidigt får staden tillgång till de gemensamma IKT-tjänster som utvecklats av Tiera.

– Tiera har en organisation med över 300 experter och färdiga verksamhetsmodeller för produktion och utveckling av IKT-tjänster som utvecklats i samarbete med ägarkommunerna, och som kommer att främja digitaliseringen av staden, säger Kallioinen, förvaltningsdirektör i Jakobstad.

Eftersom vi står inför ett år av betydande förändringar är det inte lönsamt för kommunerna att göra allt på egen hand. Många kommunala aktörer använder redan olika tjänster från Tiera, så det är också naturligt att överväga, planera och genomföra ett bredare samarbete med Tiera kring IKT-tjänster.

– Jakobstad har under lång tid använt enskilda Tiera-tjänster för att producera och utveckla sin egen IKT-verksamhet. Vi är glada över att samarbetet kommer att fördjupas i form av ett bredare IKT-tjänstepaket. Jakobstads engagemang som användare av våra IKT-outsourcingtjänster i Österbotten kommer också att öka Tieras lokala förankring i Österbotten, tillägger Lehtonen.

Mer information:

Milla Kallioinen  
Förvaltningsdirektör, staden Jakobstad
044 785 1651 / milla.kallioinen(@)pietarsaari.fi

Jyri Lehtonen  
Affärsdirektör, Kommunernas Tiera Ab
044 907 2464 / jyri.lehtonen(@)tiera.fi

Timo Heiniö
Försäljningschef, Kommunernas Tiera Ab
040 415 4789 / timo.heinio(@)tiera.fi