11.8.2020

Hattula kommun lägger ut IKT-tjänster på Tiera i Egentliga Tavastland

Hattula kommun har beslutat att i större utsträckning utnyttja det egna in-house-företaget Kommuners Tiera Ab när det gäller att arrangera sina IKT-tjänster. I framtiden kommer Tiera att ansvara för Hattula kommuns IKT-tjänster som en helhetstjänst, åtminstone under de kommande fem åren. Samtidigt välkomnar Tiera IKT-personalen i Hattula kommun som en del av Tiera från och med den 1 oktober 2020.

Hattula kommuns verksamhet har utvecklats och kommer att fortsätta att utvecklas med hjälp av IKT. Kommunen behöver en partner som kan ta hand om kommunens grundläggande informationsteknik som en helhetstjänst och stödja kommunen i utvecklingen av digitaliseringen. Behovet härrör från den snabba utvecklingen av informationstekniken och behovet av att utveckla IKT-kompetens och digitalisering.

– Kommunernas tjänsteproduktion utvecklas och diversifieras ständigt och kraven på informationsteknik ökar i takt med digitaliseringen. Kommunens grundläggande uppgifter kan inte utföras utan fungerande IKT-tjänster. När det gäller riskhantering är det mycket viktigt att IKT-driften garanteras med tillräcklig säkerhet. En tydlig arbetsfördelning mellan kommunen och Tiera samt en förbättring av produktiviteten är också kommunens mål i förnyelsen, säger Jarkko Luukkonen, förvaltningschef för Hattula.

Tieras Utläggningstjänster möjliggör användning av det kommunala områdets bästa IKT-praxis

Kommuners Tiera Ab är ett nationellt IKT-bolag som ägs av 328 kommunala aktörer (08-2020), som alltid verkar strategiskt även lokalt nära sina utläggningskunder. Tiera har utvecklat en projektmodell för utläggning av kommunal IKT-tjänsteproduktion och ett antal tjänster som stödjer utläggning av tjänster och ger mervärde till ägarkunder, som redan är konkurrensutsatta och standardiserade. Utläggningstjänsterna kan, beroende på kundens behov, omfatta antingen hela hanteringen av IKT eller alternativt grundläggande informationsteknik. Utläggningstjänsterna säkerställer att kommunen har möjlighet att främja digitalisering och skapa mervärde för kommunens anställda och invånare.

– Under undantagsförhållandena under våren har Hattula kommun gått vidare med ett viktigt strategiskt beslut och fördjupat sitt IKT-partnerskap med oss. Beviset på Hattulas förtroende stärker våra tjänster i Egentliga Tavastland och kommunen kan dra full nytta av resultaten av vårt gemensamma kommunala utvecklingsarbete på området för Utläggningstjänster, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

Mer information:

Jarkko Luukkonen
Förvaltningschef, Hattula kommun
050 3144 868, jarkko.luukkonen(@)hattula.fi

Pekka Karvonen
Ekonomi- och personaldirektör, Hattula kommun
050 477 5958, pekka.karvonen(@)hattula.fi

Timo Heiniö
Försäljningschef, Kommuners Tiera Ab
040 415 4789, timo.heinio(@)tiera.fi

Jyri Lehtonen
Affärschef, Kommuners Tiera Ab
044 907 2464, jyri.lehtonen(@)tiera.fi