15.1.2021

Finlands olympiska kommittés certifikat Finlands aktivaste arbetsplats gick till Tiera

Tiera har investerat i personalens välbefinnande på många sätt och nu har dessa åtgärder fått erkännande: Den 14 januari 2021 fick Tiera certifikatet Finlands aktivaste arbetsplats. Certifikatet utfärdas efter separat ansökan till företag som uppnår över 50 procent av de totala poängen i Finlands olympiska kommittés Aktiv Arbetsplats-undersökning. Tiera överskred klart denna nivå med ett totalresultat på 80 procent.

Vad är det frågan om?

Finlands aktivaste arbetsplats är Finlands olympiska kommittés program och tävling, som syftar till att främja och stödja en idrottslig livsstil, särskilt i arbetslivet. En särskild undersökning av Finlands aktivaste arbetsplats genomförs för de deltagande företagen, där genomförandet av fysisk aktivitet utvärderas inom nio olika områden. Varje område utvärderas och poängsätts separat. Undersökningen visar styrkor och utvecklingsmål för företagets motionsprogram samt konkreta åtgärdsförslag.

Om ett företag erhåller mer än 50 procent av undersökningspoängen beviljas det certifikatet Finlands aktivaste arbetsplats som ett erkännande för ett väl genomfört motionsprogram. Samtidigt har företaget möjlighet att delta i tävlingen Finlands aktivaste arbetsplats, där de mest framgångsrika företagen tävlar om denna titel. Vinnaren belönas på ett imponerande sätt som en del av den årliga Idrottsgalan.

Utmärkt resultat för Tiera bland annat från tillhandahållandet av mångsidiga motionstjänster

I undersökningen var totalpoängen för Tiera 80 procent med ett maximum på 100 procent. Också resultaten för de enskilda områdena var högre än genomsnittet för de finländska arbetsplatserna i nästan alla områden.

Tiera uppnådde ett utmärkt resultat i avsnittet som utvärderade tillhandahållandet av mångsidiga motionstjänster, där resultatet var fulla 100 procent. Resultatet påverkades särskilt av konceptet Kontorsgym som utvecklats av Tiera och användningen av HeiaHeia-applikationen som en del av de förmåner som erbjuds personalen. Med konceptet Kontorsgym har Tieras kontor försetts med olika verktyg för att stödja pausmotion och arbetstagarna får tips och instruktioner om hur man använder dem i HeiaHeias egna sektioner som är skräddarsydda för Tieras arbetstagare. Tiera fick också ett utmärkt resultat och fulla poäng i avsnittet som mäter den mängd stöd som ges för motion. I Tiera erbjuds en årlig välbefinnande- och motionsförmån till alla på Tiera via appen ePassi Flex.

Den aktiva användningen av HeiaHeia bidrog också till det utmärkta resultatet på 89 procent i avsnittet som undersökte främjandet och uppföljningen av personalens fysiska aktivitet. Detta innebär att Tieras arbetstagare på ett förtjänstfullt sätt har dragit nytta av de fördelar som erbjuds och drar nytta av de möjligheter som erbjuds för arbetsresemotion och deltar aktivt i olika välbefinnandekampanjer och temadagar som anordnas av arbetsgivaren. Tiera fick också ett utmärkt resultat i avsnittet som berörde att erbjuda förhållanden som stödjer fysisk aktivitet.

Välbefinnande till följd av konsistent utveckling

I Tiera arbetar människor i en decentraliserad organisation, så företagets verksamhetsställen finns över hela Finland och distansarbete är en grundläggande sak för många på Tiera också i normala situationer. Digitala lösningar och verktyg möjliggör inte bara effektivt arbete, utan även kommunikation mellan team oavsett fysisk placering. Tiera inser dock de utmaningar som informations- och distansarbete innebär för de anställdas välbefinnande, så de personalförmåner och digitala applikationer som har införts möjliggör lika möjligheter för alla att upprätthålla och återställa sin arbetsförmåga. Eftersom specifikt motion på arbetsplatsen har tydliga positiva effekter på personalens funktionsförmåga och välbefinnande har en årlig arbetsmotionsplan tagits fram i Tiera som en del av åtgärderna för att främja välbefinnandet.

– Vårt mål är att skapa och kontinuerligt utveckla lika förutsättningar och möjligheter att stödja arbetsrelaterad fysisk aktivitet för våra arbetstagare i olika delar av Finland. Att stödja och upprätthålla personalens arbetsförmåga kräver en konsekvent utveckling och är alltid summan av många olika områden. Men arbetet bär tydligt frukt och det är naturligtvis också bra att få positivt erkännande för arbetet, säger Jarkko Sanisalo, personalchef.

Certifikatet Finlands aktivaste arbetsplats som Tiera fått är därför bara ett mellansteg i utvecklingen av ett långt och konsekvent välbefinnande på arbetsplatsen och vårt arbete inom detta område fortsätter. Olika aktiveringar och åtgärder planeras också för detta år, med vilka Tiera vill röra på sina anställda ännu mer aktivt i framtiden. Som arbetsgivare uppmuntrar Tiera varje Tiera-anställd att aktivt använda de fördelar och verktyg som företaget erbjuder och att tillsammans se till att Tiera blir en av Finlands aktivaste arbetsplatser även i framtiden!