21.4.2022

Den nyckellösa dörröppningstjänsten Tiera Seesam möjliggör hantering av tillträdesrättigheter i realtid

Tieras tjänst som hittills hetat Elektronisk dörröppning har varit i bruk hos 31 kundorganisationer sedan 2013. Flera välfärdsområden håller också på att ta i bruk tjänsten som ett resultat av social- och hälsovårdsreformen. I praktiken innebär elektronisk dörröppning nyckellös dörröppning via en Bluetooth-anslutning med mobiltelefonen. Tieras tjänst heter nu Tiera Seesam, och den öppnar cirka 13 000 dörrar och stöder servicen som ges hemma. Tjänsten används av nästan 5 000 yrkesverksamma i Finland.

Tiera Seesam är en del av Tieras omfattande servicepaket för wellnesslösningar och minskar avsevärt mängden arbetstid som går åt till nyckelhantering. Särskilt i stora geografiska områden kan nyckelhanteringen ta upp till 15 procent av arbetstiden, vilket är mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare och dag. Den lättanvända och tillförlitliga tjänsten ökar klientarbetstiden och gör servicen som ges hemma smidigare.

Tiera Seesam nyckellös dörröppning möjliggör en aktuell hantering av tillträdesrättigheter och ökar säkerheten. Mobil upplåsning förebygger förlust, stöld och obehörig kopiering av nycklar. Alla upplåsningar görs med den dedikerade mobilappen.  Mobiltelefonen ansluter till låsmodulen via Low Energy Bluetooth, och därför behövs ingen separat PIN-kod för låset. Nyckelsäkerheten ökar och man slipper kostnaden för omprogrammering av borttappade nycklar.

”Kommunerna har aktivt ökat täckningen av dörröppningslösningen i sina områden, så att fördelarna med nyckellös dörröppning är genast tillgängliga i välfärdsområdena. Det är enkelt och kostnadseffektivt att utöka tjänsten med Tiera”, säger Tiera Seesams lösningschef Ville-Matti Huttunen.