11.12.2020

Anbudsförfarandet för Tieras Småbarnspedagogik fortskrider

Anbudsförberedelserna för Tieras resursplaneringstjänst för småbarnspedagogik går framåt. Under första halvan av 2021 är vårt mål att erbjuda våra ägarkommuner en redan konkurrensutsatt produkt för användning i kommunens behov för att arrangera småbarnspedagogiktjänster.

Syftet med förvärvet är att förse Tieras ägarkunder med en kostnadseffektiv SaaS-tjänst som stöder det måltillstånd som branschen definierat. Upphandlingsannonsen kommer att offentliggöras under året. Arbetet har framskridit till upphandlingsdokumentens beredningsfas. Det förberedande arbete för anbudet kommer också att ta hänsyn till framtida utvecklings- och integrationsbehov med tanke på den kommande DigiOne-helheten. Detta kommer att säkerställa att det under de kommande åren kommer att vara möjligt att utveckla en tjänst för småbarnspedagogik eller väsentliga integrationer för det på ett sådant sätt att informationen kommer att flöda smidigt under hela barnets livscykel och att de viktigaste funktionerna kan anslutas till olika användargränssnitt, särskilt vårdnadshavarens användargränssnitt.    

Ur kommunens synvinkel är de viktigaste mervärdena i  Tieras framtida servicepaket för småbarnspedagogik : 

  • Gemensam utveckling för kommunerna ochcentrerad leverantörshantering 
  • Spara resurser och tid i tjänsteupphandling, underhåll och utveckling 
  • Produktionsklar produkt och modern teknik för omedelbar användning  
  • De funktionella komponenternas moduläritet och plattformens transparens  
  • Kompatibilitet med Tieras integrationsplattform   
  • Utveckling av tjänsten och den tekniska lösningen enligt kommunernas behov 

För närvarande överväger kommunerna att reformera systemen och å andra sidan att i större utsträckning använda digitala verktyg i olika uppgifter för att underlätta den dagliga verksamheten. Det här är meddelandet som Tieras anbudsförfarandeförsöker svara på.  Tiera kommer att fungera som systemleverantör inom branschen för pedagogik och undervisning i det framtidsorienterade DigiOne-projektet.

Syftet med DigiOne-samarbetet är att skapa en nationell digital tjänsteplattform som sammanför lärande- och utbildningstjänster. Eftersom undervisning och pedagogik hänger ihop inom flera olika områden förbereder sig Tiera för eventuella framtida nödvändiga gränssnitt i anbudsförfarandet för småbarnspedagogik, så att systemen för undervisning och pedagogik kan kommunicera sömlöst med varandra.  

Kom med och utveckla digitala tjänster för undervisning och pedagogik för kommunens och slutanvändarens behov i kommunalt samarbete! 

Mer information: 
Taina Uusi-Illikainen Produktionschef, Välfärdstjänster, undervisning och pedagogik
Kuntien Tiera Oy taina.uusi-illikainen(@)tiera.fi