PSOP ger verktyg för ledning genom information

I Uleåborg har man noterat att systemet för servicesedel och köpt service är särskilt lämpligt för tjänster där kunderna har tillgång till en personlig budgetliknande mall. På så sätt kommer systemet att på ett utmärkt sätt bidra till målen för den framtida reformen av social- och hälsovården.

Parasta palvelua-systemet används aktivt

Uleåborg är en av de fem städer som har deltagit i utvecklingen av Parasta palvelua-verksamhetsmodellen. I Uleåborg sköts redan ett antal tjänster genom PSOP-tjänsten, såsom hemtjänst, närståendevårdens ledighet, barnfamiljernas hemtjänst och familjearbete, inköp av tjänster för barnskydd samt personlig assistans och boendetjänster för funktionshindrade.

– Vi har märkt att PSOP-systemet är särskilt väl lämpat för de tjänster där kunden får ett större utbud av tjänster på en gång enligt en personlig budgeteringsmodell, säger Marja Kälkäjä, informationsexpert, PSOP-projektchef.

I Uleåborg tillämpas exempelvis personlig budgetering i de så kallade veteranpengarna. Där beviljas frontveteraner en årlig summa för att fritt kunna välja bland annat städtjänster, hemtjänst eller ledighet för närståendevårdare.

– PSOP gör det möjligt för alla parter att i realtid övervaka hur mycket och i vilket syfte veteranens årsbudget redan har använts. Det gynnar kunden, den närstående om uträttar ärenden, tjänsteleverantörerna och staden, säger Kälkäjä.

PSOP-systemet har gjort priserna transparenta

Ett annat utmärkt exempel på fördelarna med PSOP-systemet är enligt henne de inköpta tjänsterna för barnskyddets institutionsvård. Tidigare var kundspecifik, tillförlitlig närvaro- och kostnadsinformation inte riktigt tillgänglig.

– Nu vet vi exakt hur stor den faktiska utnyttjandegraden för barnskyddstjänsterna är. Tjänsteleverantörer registrerar månatliga uppgifter om kundnärvaro och avbrott, enligt vilka redovisningen också betalas. Det ger oss helt nya typer av data som stöd för informationsledning, nämner Kälkäjä.

Enligt henne har övergången till PSOP-systemet gjort tjänsteleverantörernas priser transparenta och lättare att jämföra.

– Tjänsteleverantörerna har spontant börjat konkurrera med varandra. De ser varandras priser för tjänsten, vilket har inspirerat många tjänsteleverantörer att se över sin prissättning. Det ligger naturligtvis i kommunens och skattebetalarnas intresse, säger Kälkäjä.

Betydande minskning av manuellt arbete

Den kommunala personalens manuella arbete har till stor del försvunnit från underhållet och övervakningen av tjänsteleverantörskontrakten. Tidigare ingick man regelbundet i separata skriftliga kontrakt på papper med alla tjänsteleverantörer. Nu kan de senaste kontrakten med alla deras bilagor och prisinformation enkelt hittas i databasen.

– Hela verksamheten är därför uppdaterad och transparent i alla avseenden. Tjänsteleverantörerna har också varit mycket nöjda.

Även manuell kontering av fakturor har utelämnats. Endast transaktioner som överstiger kontraktet måste godkännas eller avvisas separat. Enligt Marja Kälkäjä svarar PSOP-systemet utmärkt på utmaningarna i den kommande social- och hälsovårdsreformen.

– Det är uppenbart att ett betydande antal kommunala inköpstjänster inte kan hanteras utan ett bra elektroniskt system. PSOP är en färdig produkt för just detta ändamål. Naturligtvis måste den tekniska användbarheten ständigt utvecklas.